2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła już po raz trzeci przystąpiła do udziału w programie społecznościowym "Szkoła bez przemocy". Przez cały rok szkolny realizowane były różne zadania mające na celu zwiększenie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna. Każda klasa pod okiem wychowawcy opracowała kontrakt klasowy oraz swój "klasowy kodeks Szkoły bez przemocy ". Uczniowie przygotowali plakaty negujące zachowania agresywne, z których została sporządzona wystawa.
W pierwszym półroczu przeprowadzone zostały lekcje biblioterapeutyczne oraz lekcje wychowawcze poświęcone tematyce agresji i przemocy. Odbył się także apel na temat: "Sąd nad agresją".
Uczniowie Gimnazjum oraz rodzice uczestniczyli w spotkaniu na temat dopalaczy z kierownikiem Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR – Markiem Sochackim.
Nasi uczniowie mieli okazję zawalczyć o tytuł najgrzeczniejszego ucznia i uczennicy, biorąc udział w konkursie na MISS i MISTERA Grzeczności. Tytuł miss grzeczności zdobyła Wiktoria Jabłońska z klasy Ic natomiast tytuł mistera grzeczności zdobył Radosław Komisarczyk z klasy IIb.
Czerwiec to ogólnopolskie święto wszystkich społeczności szkolnych angażujących się w przeciwdziałanie przemocy i agresji. Dlatego w ramach podsumowania programu odbył się "Dzień Szkoły bez przemocy", który był również dniem "dobrych uczynków". W ciągu dnia uczniowie mogli obejrzeć przygotowane przez kolegów przedstawienia dotyczące dobrego zachowania, a także przedstawienie przeciwko cyberprzemocy.

2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 Szkoła już po raz czwarty przystąpiła do udziału w programie społecznościowym "Szkoła bez przemocy".

Do VI edycji programu przystąpiło Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie

W pierwszym półroczu zostały zrealizowane następujące zadania: