W skład Rady Samorządu Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
wchodzą uczniowie 

klas gimnazjalnych

jak i Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego.
Obydwie placówki znajdują się w jednym budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.

2 października 2018 roku odbyły się wybory do Rady SU. 

 

 

Regulamin Samorządu Szkolnego
 

W skład Rady Samorządu klas gimnazjalnych w Strawczynie wchodzą:

Opiekun: 

mgr Joanna Niwińska - Fidor
 

Przewodniczący:

 
Wiktoria Siwek - klasa III b
 

Z-ca przewodniczącego:

Aleksandra Piec - klasa III a

Skarbnik:

Natalia Antkowiak - klasa III c


W skład Rady Samorządu 

Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego wchodzą:

 

Opiekun: 

 mgr Marta Smolarczyk
 

Przewodniczący:

Amelia Nawrot - klasa VI b

Z-ca przewodniczącego:

Kinga Wawrzeńczyk -  klasa VI b

 Sekretarz :

 Aleksandra Jarząbek - klasa VI a

 

 

Sprawozdanie z działalności Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego i Gimnazjum nr1

                                     w Strawczyniew I półroczu roku szkolnego 2018/ 2019

 

 SU Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie współdziała z SU Gimnazjum nr 1 w Strawczynie, z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Praca w nim wyzwala w dzieciach kreatywność, uwrażliwia na odpowiedzialność za swoje słowa i postępowanie. Kształtuje  pozytywne postawy społeczne.
W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski  szkoły podstawowej działa w następującym  składzie

PAŹDIERNIK

 Samorząd Uczniowski swą działalność rozpoczął  przygotowaniem gazetki informującej o wynikach wyborów do Samorządu Szkolnego. Następnie zorganizowano spotkanie przedstawicieli samorządów klasowych  z opiekunami  samorządu i przewodniczącą szkoły. Wspólnie zaplanowano działania na cały rok szkolny, przydzielono obowiązki. Sporządzono plan pracy SU na rok szkolny 2018/2019 , który przedstawiono Dyrekcji szkoły. Według tego właśnie planu pracowaliśmy przez cały semestr.

Uczniowie włączyli się w tym miesiącu w obchody Dnia Edukacji Narodowej przygotowując  kwiaty dla Dyrekcji, słodkie upominki  dla wszystkich pracowników szkoły  i gazetkę okolicznościową oraz życzenia w formie laurki.

Opracowano regulamin przyznawania „Niepytajki”..

W październiku w ramach obchodów  Dnia Papieskiego  uczniowie rozprowadzali kremówki zakupione przez parafię, z których cały dochód (około 6 tys. złotych) przeznaczony został na leczenie uczennicy naszej szkoły, Darii.

Przez październik i listopad w  ramach akcji „Człowieku, podaj łapę!” zbierano  karmę, zabawki i koce, które przekazano podopiecznym schroniska w Dyminach . Na gazetce SU wykonano plakat promujący akcję. Podziękowania kierujemy do uczennicy gimnazjum Wiktorii Cisowskiej, która nadzorowała całym przedsięwzięciem.

Na początku każdego tygodnia losowano szczęśliwy numerek.

LISTOPAD

 

W związku z dniem Wszystkich Świętych przygotowano gazetkę okolicznościową.

 

Z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę podjęto następujące działania :

- opracowano odezwę do uczniów: ,,Uczniowie, już niedługo 11 listopada!

włączmy się wszyscy w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości!”

·         W każdej sali okolicznościowa gazetka ścienna.

·         „Współczesny patriota to...............”, dyskusja na ten temat w każdej klasie.

·         Każda klasa sporządza kartkę z życzeniami dla POLSKI (kartka A3).

·         Wszyscy uczniowie przygotowują biało- czerwony kotylion,

·         Każda klasa wykonuje kotylion i zawiesza na drzwiach swoich klas”,

- zorganizowano i przeprowadzono konkurs  poetycki ,,Polska niejedno ma imię”. Dwa pierwsze miejsce zdobyły uczennice Aleksandra Jarząbek i Julia Zachariasz.

- przygotowano setkę uczniów do utworzenia żywej biało-czerwonej róży rozkwitającej w rym muzyki Edwarda Griega ”Poranek”,

- wypuszczano w niebo setkę gołębi na stulecie,

- zaprojektowano i wycyzelowano dekorację  ”Tobie, Polsko, w dniu urodzin…”

- wydano gazetkę szkolną Urodziny Niepodległej.

 

 

 

 

 

Czas oczekiwań na obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę    SU postanowił uatrakcyjnić pięknym wystrojem klas. Wszystkie sale lekcyjne, dzięki zaangażowaniu opiekunów i poszczególnych zespołów klasowych przybrały odświętny wygląd, w opinii uczniów najmilej w tym okresie pracowało się w sali  105 , 203 i 306  , za co klasy Ob, VII  i IIIb gimnazjum zostały wyróżnione dyplomem.

Jeszcze w tym samym miesiącu, oplakatowaniem szkoły, rozpoczęła się kolejna edycja akcji charytatywnej „Góra Grosza”, którą zakończono w grudniu. Uczniowie szkoły podstawowej wspólnie z gimnazjalistami zebrali kwotę 279,23zł, pieniądze, zgodnie z procedurą, odesłano  jeszcze przed feriami  na rzecz Fundacji „Nasz Dom”. Jest to pomoc skierowana do dzieci wychowujących się poza rodziną.

Z inicjatywy uczniów po raz pierwszy w nasze szkole zorganizowano obchody Dnia  Życzliwości.  21 listopada ogłoszono dniem koloru żółtego, będącego symbolem radości i życzliwości. Na gazetce samorządu rozwieszono plakaty i informacje dotyczące Dnia Życzliwości. Uśmiechy i duże zainteresowanie wzbudziły ,,karteczki życzliwości”, które uczniowie i nauczyciele wręczali sobie nawzajem. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień to też  apel do tych, którzy na co dzień są życzliwi i uczynni, aby zarażali tym dobrem innych. Pozytywna energia którą wypuścimy w świat do ludzi – wróci do nas ze zdwojoną mocą. Ten dzień był okazją do rozmów na temat tego, jak być życzliwym, jak okazywać życzliwość w różnych sytuacjach. Nie zabrakło  miłego słowa i ciepłego spojrzenia. Uczniowie przygotowali ,uśmiechnięte  buźki’, które  przypięli sobie do ubrania i plakat,, KODEKS  ŻYCZLIWOŚCI  UCZNIA ‘’.

Listopad został pożegnany tanecznym krokiem, szkolną zabawą andrzejkową:

-zaprojektowano, przygotowano i wykonano okolicznościową dekorację szkolnego holu,

-zorganizowano kącik wróżb,

-uruchomiono sklepik szkolny (dochód przeznaczono na nagrody w konkursach organizowanych przez SU),

-zadbano o  muzykę i przeprowadzono zabawę.

 

Co tydzień uczniowie losowali także szczęśliwy numerek.

 

GRUDZIEŃ

Na przełomie listopada i grudnia aktywnie  przystąpiono do ogólnopolskiej akcji  „Szlachetna Paczka”. Postanowiono  pomóc rodzinie pani Izabeli i pana Piotra(córka Karolina 20 lat i Zuzia 11 lat ) z Radoszyc. Pan Piotr z powodu choroby musiał przerwać pracę zawodową, co uczyniła również jego starsza córka, aby móc opiekować się tatą. Sytuacja finansowa całej rodziny uległa pogorszeniu do tego stopnia, że rodzina żyje na granicy ubóstwa. Dzięki zaangażowaniu uczniów i rodziców oraz pracowników szkoły udało się zgromadzić dary z listy na łączną sumę 4000 zł . Wsparcie okazali również właściciele  sklepów spożywczych, min. Magdalena i Łukasz Szafarczyk, Ewelina Zajęcka i Ewa Gos oraz Bogusława Nawrot. Nauczyciel Aleksander Niwiński podarował drewno na opał. Wszystkie produkty zostały  starannie zapakowane przez uczniów i nauczycieli. Razem przygotowano 19 różnorodnych paczek, zawierających żywność, środki czystości, kosmetyki, odzież, pomoce szkolne i opał. Wraz ze zbiórką darów rzeczowych trwała zbiórka środków pieniężnych, z których zostały zakupione brakujące artykuły, min. kołdry, koce, pościele, ręczniki. W dniu 8 grudnia reprezentacja szkoły, w skład której weszli przedstawiciele SU szkoły podstawowej (Amelia Nawrot i Kinga Wawrzeńczyk) i przewodnicząca gimnazjum Wiktoria Siwek oraz wolontariusze, pod opieką opiekunek samorządów uczniowskich oraz  nauczycielek p. Doroty Gaj i p. Wioletty Gołębiowskiej,  udała się do domu wybranej przez szkołę rodziny. Był z nami nawet św. Mikołaj z prezentami. Domownicy nie potrafili ukryć łez wzruszenia. Na koniec zaśpiewano kolędę. Czułe pożegnanie było dowodem na to, że warto pomagać. Koordynator akcji przekazał  szkole oficjalne podziękowanie.

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zadbano o stworzenie świątecznej atmosfery. 6 grudnia szkołę odwiedził  Mikołaj z workiem pełnym lizaków, co przysporzyło wszystkim wiele radości, nawet gimnazjalistom. Nauczyciele uwzględnili postulat samorządu uczniowskiego i w tym dniu nie odpytywali tych uczniów, którzy mieli na sobie czapkę Mikołaja. Wykonano również wspólne zdjęcie.

 

 

Kolejny raz wzięto udział w akcji ,,Pluszowy Miś” organizowanej przez redakcję Echa Dnia. W tym roku zebrano: słodycze, przybory szkolne, zabawki, plecaki, gry planszowe, edukacyjne i pluszaki. Podarunki przekazano potrzebującym i chorym dzieciom z kieleckich placówek wychowawczych. Artykuł z podziękowaniem dla szkoły ukazał się w gazecie ,,Echo Dnia”.

 

Zorganizowano i przeprowadzono także, trwający trzy dni, świąteczny  kiermasz ciast i ciasteczek pod nazwą ,,Sprawmy, aby Mikołaj nie pominął żadnego potrzebującego w naszej okolicy. Dochód ze sprzedaży ciast (gimnazjum i szkoła podstawowa) oraz datki zebrane od pracowników szkoły,  łącznie w wysokości 860 złotych   przeznaczono na  zakup odzieży  dla potrzebującego  pomocy absolwenta naszej szkoły- Michała Jasa.

 

W okresie przedświątecznym zorganizowano również „Konkurs na najciekawszą gazetkę klasową i ozdobę związaną ze świętami Bożego Narodzenia”. Zwycięskie klasy w szkole podstawowej: I miejsce  zajęła kl.7, II miejsce 8a i III miejsce 6b, a w  gimnazjum  klasa IIIc  zostały nagrodzone dyplomem i upominkami. Wykonane prace można było podziwiać na szkolnym holu.

W ramach współpracy z Fundacją „Dobrze, że jesteś” uczniowie wykonali kartki świąteczne z życzeniami dla osób chorych na  nowotwory, hospitalizowanych w Centrum Onkologii, w Instytucie im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie.

            Ponadto zgłoszono szkołę do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na gazetce SU pojawiły się świąteczne życzenia,  plakaty a także informacje dotyczące wszystkich grudniowych akcji i działań podejmowanych przez samorząd uczniowski.

Wszystkie akcje charytatywne przeprowadzono we współdziałaniu ze szkolnym kołem wolontariatu.

W grudniu podczas szkolnych jasełek , pani Dyrektor wraz z opiekunkami SU wręczyła nagrody i dyplomy wszystkim wyróżnionym klasom i uczniom biorącym udział w konkursach zorganizowanych i przeprowadzonych przez samorządy uczniowskie. Uczniowie pamiętali ponadto o przygotowaniu kartki świątecznej  z życzeniami dla dyrekcji i grona pedagogicznego oraz właścicielom lokalnych sklepów, którzy wsparli nas w akcji ,,Szlachetna Paczka”.

             Pamiętano także o cotygodniowym losowaniu  szczęśliwego numerka.  

STYCZEŃ

Styczeń upływał pod znakiem zakończenia półrocza, podsumowań i przygotowań do ferii zimowych.

Współpracując z firmą Panta Plast przystąpiliśmy do akcji, zbiórka zużytych długopisów pod hasłem ,,wymień stare na nowe”. Za 150 zebranych długopisów możemy otrzymać 50 nowych firmy UNIMAX. Jednak w całej promocji nie liczy się sama zbiórka długopisów. Akcja ma głębszy sens. Poza ochroną środowiska, wspólną akcją szkoła ma szansę wygrać cenne nagrody. Samorząd przygotował specjalne pudełko które znajduje się na świetlicy szkolnej. Zbiórka będzie trwała do końca roku szkolnego.

            Odbyło się również spotkanie przedstawicieli klas dotyczące organizacji zabawy choinkowej, podczas których opiekunowie  przypomnieli uczniom, jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe.

SU włączył się w ogólnopolską akcję Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Oplakatowano szkołę, na gazetkach rozwieszono informacje dotyczące tegorocznego 27 Finału WOŚP. 13 stycznia, w niedzielę, wolontariuszki ze szkoły podstawowej: Lukrecja Haraf, Aleksandra Jarząbek, Iga Kumańska, Pola Adamiec i Kinga Wawrzeńczyk razem ze swoimi starszymi koleżankami: Wiktorią Siwek i Wiktorią Katanowską  oraz pod kierunkiem opiekunów samorządu i nauczycieli: panów Krzysztofa Siwka, Aleksandra Niwińskiego i Andrzeja Czechowicza kwestowały w ramach 27 Finału Wielkiej  Orkiestry Świątecznej Pomocy przed kościołem w Strawczynie. Już  piątek 11 stycznia 2019r. wolontariusze z gimnazjum i szkoły podstawowej zbierali pieniądze wśród  uczniów i pracowników szkoły. Finał akcji w całej Polsce miał miejsce w niedzielę 13 stycznia 2019 roku. W sumie  udało się  zebrać  6599,80 zł, 7,20 € i Ł 2,5. Cała kwota  została odwieziona do  sztabu
WOŚP -  przy redakcji „Echa Dnia” w Kielcach. Hasło tegorocznego Finału WOŚP brzmiało ”Pomaganie dzieciom jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych bez focha- na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”.

 

           Jak co miesiąc, w każdym tygodniu wylosowano także szczęśliwy numerek.

 

PODSUMOWANIE

Podsumowując należy podkreślić, że współpraca obu Samorządów przebiegała w przyjemnej  i rodzinnej atmosferze, uczniowie wykazywali się zaangażowaniem, kreatywnością, chętnie też wywiązywali się z powierzanych obowiązków, z niecierpliwością oczekują na „Noc w szkole”.   Informacje o działaniach podejmowanych przez samorząd na bieżąco zamieszczane były na gazetce, w lokalnej prasie i  na stronie internetowej szkoły. SU posiada także dokumentację fotograficzną.

Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywały się w miarę potrzeb, dodatkowo  odbyły się trzy zebrania, w których uczestniczyli uczniowie wchodzący w skład Samorządów Klasowych. Wszystkie wymienione wyżej działania udało się zrealizować dzięki współpracy z Dyrekcją szkoły, panią  Wiolettą Gołębiowską i Agnieszką Szyszką – opiekunkami szkolnego koła wolontariat, panią Dorotą Gaj, Magdaleną Ciszek i  Anną Krzemińską, która wykonała wszystkie konkursowe dyplomy, panem Krzysztofem Siwkiem, Andrzejem Czechowiczem i Aleksandrem Niwińskim oraz innymi nauczycielami i pracownikami szkoły, którzy wspierali opiekunów w realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie oraz prosimy o to samo w kolejnym semestrze.

 

 

Opracowały:

 Opiekun SU gimnazjum-Joanna Niwińska-Fidor

 Opiekun SU szkoły podstawowej Marta Smolarczyk

 

 

 

 


Strona główna  O szkole