W skład Rady Samorządu Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
wchodzą uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego.
 

30 września 2021 roku odbyły się wybory do Rady SU. 

 

 

Regulamin Samorządu Szkolnego
 

 

Samorząd Uczniowski
W skład Rady Samorządu 

Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego wchodzą:

 

Opiekun:  Krzysztof Siwek

Przewodnicząca: Mateusz Bysiak - klasa VII a

Z-ca przewodniczącego: Natalia Zielińska - klasa VII a
Skarbnik:  Zuzanna Sikora - klasa VII a