Opiekun biblioteki 

mgr Ewa Bober
    

Biblioteka ZPO w Strawczynie liczy 5863 woluminy o wartości 12 091,18 zł oraz 529 woluminów darowanych przez nauczycieli, uczniów i rodziców dla których nie określono wartości. Oprócz udostępniania i wypożyczania księgozbioru, który stanowi zasadnicze zadania biblioteki, prowadzi się doradztwo metodyczne i merytoryczne przy wyborach czytelniczych, opracowaniach tematycznych i zagadnieniowych oraz lekcje biblioteczne obejmujące wszystkie klasy szkoły podstawowej jak i gimnazjum z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego. Ponadto od dwóch lat wprowadza biblioterapeutyczne w ilości 1 godz. w każdej klasie obejmujące następujące tematy: tożsamość, pokonywanie własnych słabości: lęk, strach, lenistwo, gniew, łakomstwo; realizacja marzeń, komponentów szczęścia – czym ono jest; kultury słowa, ceny czasu; agresji i przemocy oraz tolerancji. Tematyka lekcji poparta jest odpowiednią literaturą.

Celem wprowadzanych zajęć jest uświadomienie uczniom, iż odpowiedzi na trudne pytania i sposoby rozwiązywania różnych problemów można znaleźć w literaturze.

W przypadku problemów w korzystaniu z katalogów można zawsze poprosić o pomoc bibliotekarza.

 

 

 

1. Biblioteka jest pracownią interdyscyplinarną szkoły służącą uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom.
2.
Ze zgromadzonego w bibliotece księgozbioru można korzystać na miejscu - w czytelni lub wypożyczając do domu.
3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.
4. Można przedłużyć termin przetrzymywania książki po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem bądź zagubieniem.
6. Uczeń, który zgubi bądź zniszczy książkę, musi odkupić taką lub inną o podobnej wartości,
ewentualnie za nią zapłacić.
7. Przed końcem roku szkolnego wszystkie książki należy zwrócić do biblioteki.
8. Biblioteka czynna jest:

Poniedziałek -  8.00 - 14.00
Wtorek -  8.00 - 14.00
Środa  - 8.00 - 15.00
Czwartek - 8.00 - 14.00
Piątek - 8.00 - 15.00

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Tydzień z Wandą Chotomską w ZPO w Strawczynie

                W ramach „Narodowego Programu Rozwoju  Czytelnictwa” nauczyciel bibliotekarz we współpracy z nauczycielami polonistami zorganizował w dniach 24-28 października „Tydzień z Wandą Chotomską”. Główną postacią  była współczesna pisarka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży, która  26 października obchodziła swoje 87 urodziny. Akcja miała na celu  przybliżenie biografii postaci jej twórczości i zachęcenie uczniów  do zainteresowania się tą lekturą. W organizację tej inicjatywy  włączona została  dyrekcja  szkoły,  rodzice i wychowawcy świetlicy.
 W pierwszym dniu akcji można było zapoznać się z  prezentacją dotyczącą biografii i twórczości  autorki, wyeksponowaną zarówno w bibliotece szkolnej,  jak i w świetlicy. Drugiego dnia uczniowie przynieśli wykonane własnoręcznie kartki  urodzinowe w ramach konkursu plastycznego. Podczas trzeciego i czwartego dnia  starsi uczniowie szkoły podstawowej czytali swoim młodszym koleżankom i kolegom utwory W. Chotomskiej.  Również obydwie panie dyrektor, a nawet rodzice włączyli się w akcję głośnego czytania dzieciom. Zaprezentowano wiele  zabawnych wierszy poetki o  humorystycznej wymowie, uwypuklonej slajdami multimedialnego pokazu.  Widzowie mieli możliwość poznać odpowiedzi na całkiem niełatwe pytania -  dowiedzieli się między innymi, dlaczego cielę ogonem miele, po co krowie rogi na głowie, skąd się biorą dziurki w serze i wiele innych. Publiczność poznała także  historię zabawnych powiedzonek, np. „masz babo placek”, „w gorącej wodzie kąpany”, „kurczę blade” czy  „nie daj sobie dmuchać w kaszę”.  Inscenizacja bawiła nie tylko widzów, ale także samych występujących. W ostatnim  dniu „Tygodnia z W. Chotomską”  można było posłuchać w szkolnej bibliotece jak i w świetlicy ballad i piosenek dla dzieci skomponowanych do słów wierszy napisanych przez poetkę. Cała akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży szkolnej.

 

 

 „Cała Polska czyta dzieciom”

     W dniu 14.03 2017r. w ZPO w Strawczynie zostało przeprowadzone jedno z wielu działań w          ramach kampanii społecznej  „Cała Polska czyta dzieciom”. Organizatorkami przedsięwzięcia były nauczyciel-bibliotekarz, pani Marianna Kurczyńska i wychowawca klasy trzeciej, pani Iwona Met, które zaangażowały w jego realizację także  dyrekcję, nauczycieli, rodziców oraz uczniów zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.
       Tematem przewodnim tego czytelniczego spotkania  były krasnoludki, zatem wiele uwagi poświęcono autorom tekstów, w których one występują, a ponadto skupiono się na etymologii słowa krasnoludek, wyglądzie tych interesujących literackich postaci oraz ich działalności.
          Akcję otworzył utwór muzyczny „Cała Polska czyta dzieciom” w wykonaniu kwartetu wokalnego w
 składzie: M. Cisowska, D. Piotrowska, M. Piotrowska i E. Szustak. Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwał narrator – K. Ciepluch oraz towarzysząca mu  Fantazja – A. Świercz, która anielskim głosem wykonała piosenkę pod tym samym tytułem.
             W rolę autorów książek, w których te sympatyczne skrzaty się pojawiają, wcielili się nauczyciele i rodzice, którzy prezentowali fragmenty  poszczególnych utworów. I tak, postać Marii Konopnickiej odegrała pani wicedyrektor  A Balant, przybliżając dzieciom fragmenty znanej i lubianej opowieści „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Jana Brzechwę uosabiał K. Siwek, prezentując utwór pt. „Trzy wesołe krasnoludki”,  a w roli Czesława Janczarskiego wystąpił uczeń gimnazjum - K. Cisowski z utworem „Krasnalek”. Z kolei w postać Lucyny Krzemienieckiej wcieliła się jedna z mam – pani E. Wątor, która opowiedziała o historii książki „Z przygód krasnala Hałabały”. Fragment wiersza „Hania i krasnoludek”  W. Grodzieńskiej  zaprezentowała pani M. Górecka, zaś wiersza „Krasnoludki” - pani. E. Poświat. Oczywiście nie mogło na scenie zabraknąć samych krasnoludków, królewny Śnieżki (N. Płaczek) i staruszki niosącej jabłuszka (W. Bryja).  W podróż do współczesności zabrała widzów piosenka „Pociąg krasnoludków”,  w wykonaniu uczennic klasy IIa: O. Jas i N. Zielińskiej, zwracając uwagę zgromadzonych na to, co najistotniejsze – nie najlepszy stan obecnego czytelnictwa.  To właśnie  zjawisko unaoczniła  współczesna scena z Bajem (M. Majos), Fantazją (A. Świercz),  Krasnoludkami  (J. Bartkowski, W. Dziubeła,  F. Grabarczyk,  J. Jarząb, F. Kuliński, K. Lesiak, M. Lesiak),  złą królową (M. Wawrzeńczyk),  Jasiem i Małgosią  (A. Gądek, M. Przepióra) i oczywiście Babą- Jagą (D. Jarząb). Tło dla występów dzieci i dorosłych stanowiła prezentacja multimedialna w interesujący sposób przybliżajaca ciekawostki o wrocławskich krasnoludkach.
              Cała akcja, dzięki różnorodności zastosowanych w niej form przekazu i oddziaływania na widzów, przeplatana wieloma piosenkami w wykonaniu uczennic klasy IIa: A. Bernat, O. Jas, A. Łuszczyńska i N. Zielińska budziła duże zaciekawienie, skłaniała do refleksji, nic dziwnego zatem, że została nagrodzona wieloma brawami.
           Zwieńczeniem akcji było odczytanie przez  panią dyrektor Elżbietę Błaszczyk listu Ireny Koźmińskiej - prezesa i założyciela fundacji „Cała Polska czyta dzieciom”- skierowanego do rodziców, w którym autorka zwraca uwagę na wpływ codziennej, odpowiednio dobranej lektury  na wszechstronny rozwój  osobowości dziecka. Następnie  uczennice: A. Bernat i A. Łuszczyńska zaśpiewały specjalnie dla rodziców piosenkę pt. ”Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo”, wzmacniając wymowę całej uroczystości.  
          Na pamiątkę uczestnictwa w tym miłym spotkaniu rodzice otrzymali wykonane przez nauczyciela- bibliotekarza książeczki pt. „18 zalet książki dla dziecka”.

Magdalena Ciszek

 

Relacja z IV PRZERWY NA CZYTANIE

15 maja br. w naszej szkole odbyła się IV „Przerwa na czytanie”.

               Uczniowie na dwóch długich przerwach czytali swoje ulubione książki. Największą atrakcją cieszył się wąż czytelniczy! Wspólnie podjęliśmy się czytelniczego wyzwania, które polegało na przeczytaniu tej samej książki („Tajemnica szkoły” autorstwa M. Widmarki  H. Willis). Każdy uczestnik musiał przeczytać jedną stronę. Książka liczyła 85 stron. W ciągu jednej przerwy przeczytaliśmy 1/3 lektury. Za sprawą węża ustanowiliśmy pierwszy rekord czytelniczy 2019, który wyniósł ostatecznie 34 strony w 10 minut. Najmłodsze dzieci wysłuchały znanych baśni czytanych przez starsze koleżanki.
            
Wyżej wymieniona akcja to pomysł na promocję czytelnictwa, pokazanie dzieciom, że czytanie jest ciekawe. Miała na celu  zachęcenie do sięgnięcia po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu.

Dziękuję serdecznie uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie
 i pomoc w przeprowadzeniu akcji.