WIZYTY ROBOCZE

Nasze miejsce w kosmosie

Jesteśmy pięcioma partnerami zarówno ze zurbanizowanych jak i z rolniczych, dużych i małych miejscowości w Irlandii, Polsce, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Nasz Projekt ma nazwę ,,Nasze miejsce w Kosmosie”. Wszystko ma swoje miejsce a jednak jest współzależne. Dlatego też, w tym projekcie będziemy badać nasze miejscowe środowisko naturalne i to jacy jesteśmy. Będziemy badać lokalne tereny, zwyczaje i tradycje i porównywać różnice i podobieństwa. Będziemy się uczyć jak nasze "oddzielone” miejsca mogą połączyć się razem i mieć wpływ na szersza Europejska Przestrzeń. Przyjrzymy się tym zależnościom w przeszłości i teraz. Będziemy uczyć się docenić nasze różnice jako zupełnie innych narodów, ale równocześnie doceniać podobieństwo i obowiązki jakoś mieszkańcy Europy. Mamy nadzieje, że ten projekt będzie miał wpływ na międzykulturową edukacje w naszych szkołach i rozwiąże problem stereotypów zarówno w klasie jak i w szerszej społeczności. Zapewne pozwoli też poznać uczestnikom projektu europejskich sąsiadów.

CELE

Uczniowie

Nauczyciele
Szkoła i społeczność