Mult'culture - Promote Education for Cultural Heritage

Projekt Edu-Kultura

 

 

 

Partnerzy: Portugalia, Grecja, Rumunia, Włochy, Polska

 

Międzynarodowy projekt "Edu-Kultura" będzie  realizowany przez Szkołę Podstawową w Strawczynie w latach 2018-2020 na zasadach programu Erasmus +, w sektorze edukacja szkolna, Akcja 2 "Współpraca szkół". Głównym zamierzeniem współdziałania szkół jest odkrywania i poznawania europejskiego dziedzictwa kulturowego jako wspólnego dobra , kształtowanie tożsamości europejskiej a także rozwijanie przedsiębiorczości.

Dziedzictwo kulturowe obecne jest w każdej sferze naszego życia. To nie tylko literatura piękna, historia, muzea, ale także tradycje kulinarne, filmy, muzyka, budynki, rzemiosło. krajobraz… Dziedzictwo kulturowe łączy nas i pozwala zrozumieć miejsca, w których żyjemy, przyczynia się do polepszenia jakości życia, spójności społecznej i dialogu międzykulturowego.

Dzięki udziałowi w projekcie  dzieci spotkają różnych artystów i twórców, odbędą wycieczki  kulturoznawcze, obejrzą spektakle teatralne i przedstawienia muzyczne.

 

Wizyta w Grecji


             W dniach 14-17 października 2019 roku nauczyciele Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Strawczynie: Eliza Żelazna i Krzysztof Siwek wraz z panią dyrektor Jadwigą Elżbietą Błaszczyk uczestniczyli w krótkoterminowym szkoleniu nauczycieli  w ramach programu Erasmus+  Mult'culture - Promote Education for Cultural Heritage (Edu-Kultura), które odbyło się w partnerskiej szkole w Grecji, w mieście Saloniki.
            Międzynarodowy projekt "Edu-Kultura" jest  realizowany przez Szkołę Podstawową w Strawczynie w latach 2018-2020 na zasadach programu Erasmus +, w sektorze edukacja szkolna, Akcja 2 "Współpraca szkół". Głównym celem współdziałania szkół z Portugalii, Rumunii, Włoch, Grecji i Polski  jest odkrywania i poznawania europejskiego dziedzictwa kulturowego jako wspólnego dobra, kształtowanie tożsamości europejskiej a także rozwijanie przedsiębiorczości.
        Podczas wizyty w Szkole Podstawowej nr 37 dwunastu nauczycieli - gości uczestniczyło w bogatym programie przygotowanym przez greckich kolegów. Wszystkie elementy szkolenia odbywały się w obecności uczniów, dla których te dni były również szczególne, a przekazana wiedza i umiejętności  na długo pozostaną w ich pamięci.
        Pierwszego dnia,  grupa Erasmusa została zaproszona na spotkanie z władzami miasta. Goście zwiedzili szkołę, obejrzeli program artystyczny prezentujący typowe greckie tańce, zostali przedstawieni uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz innym pracownikom szkoły. Dzieci z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem przyjęły międzynarodowych gości, grzecznie słuchały i chętnie pracowały podczas zajęć edukacyjnych.
           Liczne zabytki miasta Saloniki, jak np. Rotunda, kościół Agia Sofia czy Biała Wieża zostały wpisane na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO, dlatego zwiedzanie tych miejsc z przewodnikiem było również ważnym punktem programu.
        Drugiego dnia goście wzięli udział w prezentacji o kulturze i sztuce Grecji, którą przedstawiła grupa dzieci. Obejrzeli także przedstawienia „Powstanie Europy” oraz „Parasole” przygotowane we współpracy z aktorką Christiną Gyftaki. Tego dnia nauczyciele spotkali także  panią archeolog, która zabrała ich na teren budowy stacji metra, gdzie odkryto zabudowania z okresu bizantyjskiego.
          W trzecim dniu zagraniczni nauczyciele i uczniowie uczyli się wykonywać mozaiki ceramiczne. Następnie przedstawiciele każdej ze szkół przeprowadzili  lekcje, nawiązujące do dziedzictwa kulturowego. Polacy w klasie drugiej krótko przedstawili swój kraj, a następnie przeprowadzili zajęcia oparte na bajce animowanej „Reksio”. Wspólne lekcje podobały się zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
         Ostatniego dnia pobytu cała szkolna społeczność obejrzała tradycyjny grecki Teatr Cieni.  Następnie zgromadzono się na dziedzińcu szkolnym i nauczyciel WF wraz z uczniami nauczyli gości tańczyć zorbę. Rodzice przygotowali tradycyjne greckie potrawy, a nauczyciele ze szkół partnerskich przyrządzili sos tzatziki.
            Na zakończenie wizyty roboczej nauczyciele dokonali ewaluacji zrealizowanych działań, ustalili dalsze, omówili budżet, upowszechnianie i ewaluację projektu.
            Kolejne spotkanie partnerów odbędzie się w dniach 17-20 lutego 2020 roku we Włoszech.

                                                                                                                          Eliza Żelazna