REALIZACJA PROJEKTÓW

COMENIUS - LLP "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"


GIMNAZJUM

2005-2008

Tytuł projektu: "Europejski film animowany"
 

2013-2015

Tytuł projektu:  "Live Green, Love Green, Go Green".


SZKOŁA PODSTAWOWA
 

2011 - 2013

Tytuł projektu: "Moje miejsce w kosmosie"


2013 - 2015

"Go Europe"  - musical na 20-lecie programu Socrates/Comenius
 

Realizacja projektu ERASMUS +

2016 - 2018

We are cooperARTive” tytuł w wersji polskiej „Narysuj mi baranka”