S O C R A T E S   C O M E N I U S   
                                                   2005-2008                            
                    


      
Od września 2005 roku Gimnazjum nr 1 w Strawczynie  realizuje 3 -  letni szkolny projekt Socrates – Comenius zatytułowany: „Europejski film animowany”. Jego głównym celem jest stworzenie filmu animowanego, którego bohaterowie będą wywodzić się z narodowych legend i pieśni charakterystycznych dla różnych krajów europejskich. 
W ramach projektu współpracujemy ze szkołami z Francji tj. liceum  im. Gaston Bachelard w Bar Sur Aube, które pełni rolę koordynatora oraz szkołą podstawową również z Bar Sur Aube. Pozostali parnterzy to dwie tureckie szkoły:  liceum plastyczne w Kirikkale i szkoła podstawowa w  Dikmen Ankara
Językiem  roboczym projektu jest język angielski . Udział w programie  stwarza możliwość  promocji  naszego regionu regionu i jego kultury a w szczególności świętokrzyskich  legend i opowieści. Pragniemy zaprezentować bohaterów  ludowych podań, a w szczególnoś
ci  postać „Baby Jagi” – symbol naszego regionu. Według założeń projektu w fazie wstępnej najważniejszym zamierzeniem  jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii filmów animowanych, technik animacji, a także poznanie najpopularniejszych bohaterów polskich filmów animowanych. Działania te będą służyć stworzeniu wystawy, która zostanie zaprezentowana w szkole, a następnie przetworzona na płytę CD. W czasie drugiego roku projektu uczniowie wypracują wspólną opowieść. Każda szkoła zaprezentuje bohatera typowego dla regionalnych opowieści ludowych. Powstanie zarys bajki (w formie pisemnej), której bohaterami będą wyimaginowane postacie stworzone przez uczniów ze szkół partnerskich. Książka ta, papierowa lub elektroniczna, stanie się rezultatem drugiego etapu współpracy. W trzecim roku pracy opowieść zostanie przetworzona na film. Szkoły narysują postaci na tle różnorodnych scenerii. Materiały  przesłane będą do Bar sur Aube, gdzie uczniowie miejscowego gimnazjum zrealizują film z pomocą artystów tam mieszkających. 

NASZ SUKCES

Z wizytą w Turcji         Z wizytą we Francji        Galeria prac        Wizyta robocza w naszym gimnazjum    

Kontynuacją programu SOCRATES jest program Lifelong Learning Programme

 „Uczenie się przez całe życie”, przewidziany do realizacji w latach 2007-2013.
 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w programie Sokrates - Comenius 
można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.socrates.org.pl/socrates2
„Uczenie się przez całe życie”

lub skontaktować się z Agencją Narodową:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Program Socrates
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel. (0-22) 622 37 12
fax: (0-22) 622-37-10
e-mail: socrates@socrates.org.pl