<
 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

 

REKRUTACJA

rok szkolny 2022/2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2022 r.
2.05.2023 r.
4.05.2023 r.
5.05.2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

23 maja (wtorek), godz. 9.00 - j. polski
24 maja (środa), godz. 9.00 - matematyka
25 maja (czwartek), godz. 9.00- j. nowożytny

9.06.2023 r.


PRZEDSZKOLE

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

OŚWIADCZENIE NADZÓR KURATORA I ASYSTENTA RODZINY

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE SAMOTNE WYCHOWYWANIE

OŚWIADCZENIE ZAMELDOWANIE

OŚWIADCZENIE ZATRUDNIENIE

POTWIERDZENIE WOLI (przedszkole)

WNIOSEK DZIECKO W WIEKU 3-5 LAT

KLASA 0

Oświadczenie -  potwierdzenie zapisu do KLASY 0

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY 0 W WIEKU 6 LAT

KLASA I

Potwierdzenie rodzica o wyborze klasy pierwszej

WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ (spoza obwodu )

WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ (z obwodu)


Wniosek O PRZYJĘCIE do SZKOŁY (spoza obwodu)

Zgłoszenie ucznia DO SZKOŁY (z obwodu)Materiały informacyjne na temat naziemnej telewizji cyfrowej

wesja PDF

wersja PowerPoint 97-2003
 


 

Można pobrać zgodę na udział ucznia w zajęciach fakultatywnych na basenie - Pobierz