<
 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

REKRUTACJA

rok szkolny 2022/2023

PRZEDSZKOLE

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

OŚWIADCZENIE NADZÓR KURATORA I ASYSTENTA RODZINY

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE SAMOTNE WYCHOWYWANIE

OŚWIADCZENIE ZAMELDOWANIE

OŚWIADCZENIE ZATRUDNIENIE

POTWIERDZENIE WOLI (przedszkole)

WNIOSEK DZIECKO W WIEKU 3-5 LAT

KLASA 0

Oświadczenie -  potwierdzenie zapisu do KLASY 0

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY 0 W WIEKU 6 LAT

KLASA I

Potwierdzenie rodzica o wyborze klasy pierwszej

WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ (spoza obwodu )

WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ (z obwodu)


Wniosek O PRZYJĘCIE do SZKOŁY (spoza obwodu)

Zgłoszenie ucznia DO SZKOŁY (z obwodu)


Szkoła PodstawowaMateriały informacyjne na temat naziemnej telewizji cyfrowej

wesja PDF

wersja PowerPoint 97-2003
 


 

Można pobrać zgodę na udział ucznia w zajęciach fakultatywnych na basenie - Pobierz