<
 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

DRUKI do pobrania:

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

2.  Oświadczenie o wielodzietności

3. Oświadczenie korzystania z pomocy społecznej

4.  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

5. Oświadczenie o zatrudnieniu

6. Potwierdzenie rodzica o wyborze klasy pierwszej

7. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej

8. Wniosek o przyjęcie dziecka w wieku 6 lat do gminnego przedszkola,
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

9. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej spoza obwodu

10. Zasady przyjęcia dzieci do klasy pierwszej

11. Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej

 

 


Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

Szkoła Podstawowa

2.01.2020 r.

3.01.2020 r.

21,22,23.04.2020 r. - Egzamin ósmoklasisty

12.06.2020 r.

 Materiały informacyjne na temat naziemnej telewizji cyfrowej

wesja PDF

wersja PowerPoint 97-2003
 


 

Można pobrać zgodę na udział ucznia w zajęciach fakultatywnych na basenie - Pobierz