NASZA KRÓTKA HISTORIA ....

 

    Placówka oświatowa w Strawczynie powstała w 1946 roku i przez około 30 lat był nią drewniany barak usytuowany naprzeciwko kościoła, który służył siedmioklasowej szkole podstawowej.

W 1976 roku wybudowany został nowy, trzypiętrowy, murowany, umiejscowiony naprzeciw urzędu gminy  budynek szkolny,  z którego korzystamy do dnia dzisiejszego.

W Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie wiedzę zdobywają dzieci na trzech etapach kształcenia. Pierwszy etap obejmuje klasy 1-3 szkoły podstawowej, drugi – klasy IV-VI, zaś trzeci etap to klasy I-III Gimnazjum nr 1. Kadra nauczycielska liczy 32 osoby, natomiast liczba uczniów sięga 300. 

 

Funkcję dyrektora pełni mgr Jadwiga Elżbieta Błaszczyk, jej zastępcą jest mgr Anna Balant. 

 

    Gimnazjum obejmuje 155 uczniów w wieku 13-16 lat. Poszczególne przedmioty  nauczane są w ramach narodowego programu nauczania. Gimnazjaliści uczą się również języków obcych: języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym oraz języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Placówka dysponuje dwiema dobrze wyposażonymi salami komputerowymi z dostępem do Internetu, salą gimnastyczną oraz boiskami szkolnymi.
Szkoła jest czynna w godzinach od 7
00 do 1600. Zajęcia rozpoczynają się o 815  i kończą o 1515, trwają średnio 7 godzin lekcyjnych. Ponadto szkoła oferuje swoim podopiecznym różnorodne zajęcia pozalekcyjne: językowe, sportowe, muzyczne, informatyczne. Często organizowane są wycieczki krajoznawczo-turystyczne, wyjazdy na spektakle teatralne,  a także do muzeów i kin. Przygotowywane są także różnorodne akademie i uroczystości szkolne, którym towarzyszą zwykle bogata scenografia i oprawa muzyczna. Placówka w Strawczynie przekazuje swym wychowankom bogaty zasób wiedzy i umiejętności, o czym świadczą dobre wyniki uzyskiwane przez jej absolwentów podczas egzaminów zewnętrznych. Uczniowie chętnie uczestniczą ponadto w licznych  szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i sportowych, w których odnoszą liczne sukcesy.

Świetnie przygotowana kadra nauczycielska poprzez stosowanie nowoczesnych metod i środków nauczania oraz organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych rozwija zainteresowania wychowanków i zaspokaja ich potrzeby w tej dziedzinie. Duże znaczenie ma tu zapewne częste wykorzystywanie podczas pracy z uczniami środków audiowizualnych, tablic interaktywnych, prowadzenie zajęć w  pracowniach komputerowych.