NASZA KRÓTKA HISTORIA ....

 

Placówka oświatowa w Strawczynie powstała w 1946 roku i przez około 30 lat był nią drewniany barak usytuowany naprzeciwko kościoła, który służył siedmioklasowej szkole podstawowej.  W 1976 roku wybudowany został nowy, trzypiętrowy, murowany, umiejscowiony naprzeciw urzędu gminy  budynek szkolny,  z którego korzystamy do dnia dzisiejszego.  W Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie wiedzę zdobywają dzieci na trzech etapach kształcenia. Pierwszy etap obejmuje oddział przedszkolny, drugi klasy 1-3 szkoły podstawowej, trzeci – klasy IV-VIII, Kadra nauczycielska liczy 38 osoby, natomiast liczba uczniów sięga 300. 

 

 

 

Funkcję dyrektora pełni mgr Jadwiga Elżbieta Błaszczyk, jej zastępcą jest mgr Anna Balant. 

 

Poszczególne przedmioty  nauczane są w ramach narodowego programu nauczania. Uczniowie uczą się również języków obcych: języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym oraz języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Placówka dysponuje dwiema dobrze wyposażonymi salami komputerowymi z dostępem do Internetu, salą gimnastyczną oraz boiskami szkolnymi. Szkoła jest czynna w godzinach od 700 do 1600. Zajęcia rozpoczynają się o 815  i kończą o 1510, trwają średnio 7 godzin lekcyjnych. Ponadto szkoła oferuje swoim podopiecznym różnorodne zajęcia pozalekcyjne: językowe, sportowe, muzyczne, informatyczne. Często organizowane są wycieczki krajoznawczo-turystyczne, wyjazdy na spektakle teatralne,  a także do muzeów i kin. Przygotowywane są także różnorodne akademie i uroczystości szkolne, którym towarzyszą zwykle bogata scenografia i oprawa muzyczna. Placówka w Strawczynie przekazuje swym wychowankom bogaty zasób wiedzy i umiejętności, o czym świadczą dobre wyniki uzyskiwane przez jej absolwentów podczas egzaminów zewnętrznych. Uczniowie chętnie uczestniczą ponadto w licznych  szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i sportowych, w których odnoszą liczne sukcesy.

Świetnie przygotowana kadra nauczycielska poprzez stosowanie nowoczesnych metod i środków nauczania oraz organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych rozwija zainteresowania wychowanków i zaspokaja ich potrzeby w tej dziedzinie. Duże znaczenie ma tu zapewne częste wykorzystywanie podczas pracy z uczniami środków audiowizualnych, tablic interaktywnych, prowadzenie zajęć w  pracowniach komputerowych.