Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
 
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 września 2019r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe: 27 stycznia - 9 lutego 2020 r
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (SP)

2.01.2020 r.

3.01.2020 r.

21,22,23.04.2020 r. - Egzamin ósmoklasisty

12.06.2020 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –
wychowawczych

26 czerwca 2020 r.
7. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

  • Egzamin ósmoklasisty w 2019 r.

    1. język polski – 21.04.2020 r.

    2. matematyka – 22.04.2020 r.

    3. język obcy nowożytny – 23.04.2020 r.


  •  

    MENU GŁÓWNE