Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
 
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2022r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2022 r.
3. Ferie zimowe: 30 stycznia - 12 lutego 2023 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (SP) 31.10.2022 r.
2.05.2023 r.
4.05.2023 r.
5.05.2023 r.


E
gzamin ósmoklasisty

23 maja (wtorek), godz. 9.00 - j. polski
24 maja (środa), godz. 9.00 - matematyka
25 maja (czwartek), godz. 9.00- j. nowożytny

9.06.2023 r.
 

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –
wychowawczych

23 czerwca 2023 r.
7. Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

  • Egzamin ósmoklasisty w 2023 r.

    23 maja (wtorek), godz. 9.00 - j. polski
    24 maja (środa), godz. 9.00 - matematyka
    25 maja (czwartek), godz. 9.00- j. nowożytny


  •  

    MENU GŁÓWNE