Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
 
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2021r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe: 17  - 30 stycznia 2022 r
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (SP)
24, 25, 26 maja 2022 r. - egzamin ósmoklasisty

 

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –
wychowawczych

25 czerwca 2022 r.
7. Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

  • Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

    1. język polski – 24 maja 2022 r.

    2. matematyka – 25 maja 2022 r.

    3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r.


  •  

    MENU GŁÓWNE