WYKAZ SZKOLNYCH ORGANIZACJI
w roku szkolnym 2019/2020

SZKOLNE ORGANIZACJE


OPIEKUNOWIE

LOP

Andrzej Czechowicz

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Szkoła Podstawowa Małgorzata Kozioł
Agata Ksel

PCK

Marcin Stolarski

SKS

Małgorzta Kozioł
Marta Smolarczyk
 

Wykaz kół zainteresowań
w roku szkolnym 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA
 

Nazwa koła

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

klasa

termin

Chór

Agata Bazalińska

IV-VII
 

poniedziałek 1355 – 1440

SKS
 

Marta Smolarczyk

Vb

wtorek -  1335 – 1420
środa 1245 – 1330

SKS
 

Małgorzata Kozioł

IV

wtorek -  1335 – 1420
środa 1245 – 1330

 

 

POWRÓT