WYKAZ SZKOLNYCH ORGANIZACJI
w roku szkolnym 2022/2023

SZKOLNE ORGANIZACJE


OPIEKUNOWIE

LOP

Andrzej Czechowicz

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Szkoła Podstawowa ks. Adam Koćwin

PCK

Paweł Zdybiowski

SKS

Aleksander Niwiński
Marta Smolarczyk
Aleksander Niwiński
 


 

 

 

POWRÓT