WYKAZ SZKOLNYCH ORGANIZACJI
w roku szkolnym 2021/2022

SZKOLNE ORGANIZACJE


OPIEKUNOWIE

LOP

Andrzej Czechowicz

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Szkoła Podstawowa Krzysztof Siwek

PCK

Paweł Zdybiowski

SKS

Aleksander Niwiński
Marta Smolarczyk
 

Wykaz kół zainteresowań
w roku szkolnym
2021/2022 II semestr

SZKOŁA PODSTAWOWA
 

Nazwa koła

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

klasa

termin

Chór

Agata Bazalińska

 

 

 

SKS
 

Marta Smolarczyk

   

SKS
 

Aleksander Niwińskio

   

 

 

POWRÓT