Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

Obraz 012.jpg (43322 bytes)

mgr Jadwiga Elżbieta Błaszczyk


V - ce Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

mgr Anna Krzemińska


Sekretariat: mgr Ewelina Lodzińska

KADRA PEDAGOGICZNA w roku szkolny 2022/2023

język polski     

 

mgr Agata Ksel
mgr Magdalena Ciszek
mgr Katarzyna Wąsowicz
    język angielski mgr Agnieszka Stefańczyk
mgr Elżbieta Dębicka - Szmidt
           język niemiecki mgr Monika Grabowska
     historia/wos mgr Krzysztof Siwek
          biologia/chemia   

mgr Andrzej Czechowicz

przyroda/geografia/WDŻ         mgr Joanna Rejowska
      matematyka     mgr Monika Met
Natalia Doroszko
     fizyka          mgr Anna Krzemińska
informatyka           mgr Anna Krzemińska

mgr Paweł Zdybiowski

   technika/EDB

mgr Paweł Zdybiowski
muzyka/plastyka  mgr Agata Bazalińska/
mgr Joanna Stokowiec/
mgr Elżbieta Dębicka - Szmidt
   wychowanie fizyczne mgr Aleksander Niwiński
mgr Marta Smolarczyk

religia

ks. mgr Adam Koćwin
mgr Dorota Mróz
edukacja wczesnoszkolna mgr Marianna Kurczyńska
mgr Halina Nyga
mgr Monika Walas
mgr Wiesława Zachariasz
mgr Iwona Met
mgr Wioletta Gołębiowska
   wychowanie przedszkolne mgr Joanna Picheta

mgr Anna Piec

Biblioteka mgr Ewa Bober
Pedagog szkolny mgr Joanna Bożęcka
Psycholog szkolny mgr Katarzyna Serweta
  mgr Katarzyna Janus - nauczyciel wspomagający
mgr Izabela Witczak - nauczyciel wspomagający
mgr Justyna Kusińska - nauczyciel wspomagający
opiekun świetlicy mgr Małgorzata Kozioł