Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

Obraz 012.jpg (43322 bytes)

mgr Jadwiga Elżbieta Błaszczyk


V - ce Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

 

mgr Anna Balant


Sekretariat: mgr Ewelina Lodzińska

KADRA PEDAGOGICZNA w roku szkolny 2021/2022

język polski     

 

mgr Agata Ksel
mgr Magdalena Ciszek
mgr Katarzyna Wąsowicz
    język angielski mgr Agnieszka Stefańczyk
mgr Elżbieta Dębicka - Szmidt
           język niemiecki mgr Monika Grabowska
     historia mgr Krzysztof Siwek
wos mgr Anna Balant
          biologia/
przyroda /chemia     

mgr Andrzej Czechowicz

geografia/WDŻ         mgr Joanna Rejowska
      matematyka     mgr Monika Met
mgr Monika Hajduk - Biesiada
            chemia mgr Monika Met
mgr Andrzej Czechowicz
     fizyka          mgr Anna Krzemińska
informatyka           mgr Anna Krzemińska

mgr Paweł Zdybiowski

   technika/EDB

mgr Paweł Zdybiowski
muzyka/plastyka  mgr Agata Bazalińska
   wychowanie fizyczne mgr Aleksander Niwiński
mgr Marta Smolarczyk

religia

ks. mgr Adam Koćwin
mgr Dorota Mróz
edukacja wczesnoszkolna mgr Marianna Kurczyńska
mgr Halina Nyga
 
mgr Wiesława Zachariasz
mgr Iwona Met

/zastępstwo/ mgr Klaudia Szymkiewicz

mgr Anna Kasprzyk - nauczyciel wspomagający
mgr Katarzyna Janus - nauczyciel wspomagający
 
mgr Monika Walas - nauczyciel wspomagający
   wychowanie przedszkolne mgr Joanna Picheta
Biblioteka mgr Ewa Bober
Pedagog szkolny mgr Joanna Bożęcka
Psycholog szkolny mgr Katarzyna Serweta
Klasa IV mgr Justyna Kusińska - nauczyciel wspomagający
opiekun świetlicy mgr Małgorzata Kozioł