Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

Obraz 012.jpg (43322 bytes)

mgr Jadwiga Elżbieta Błaszczyk


V - ce Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

 

mgr Anna Balant


Sekretariat: Aneta Wilczyńska - Gruca

KADRA PEDAGOGICZNA w roku szkolny 2019/2020

język polski     

 

mgr Agata Ksel
mgr Magdalena Ciszek
mgr Katarzyna Wąsowicz
    język angielski mgr Agnieszka Stefańczyk
mgr Elżbieta Dębicka - Schmidt
           język niemiecki mgr Eliza Żelazna
     historia mgr Krzysztof Siwek
wos mgr Anna Balant
          biologia/
przyroda       

mgr Andrzej Czechowicz

geografia/WDŻ         mgr Joanna Rejowska
      matematyka     mgr Monika Met
mgr Joanna Niwińska - Fidor
            chemia mgr Monika Met
     fizyka          mgr Anna Krzemińska
informatyka           mgr Anna Krzemińska

mgr Marcin Stolarski

mgr Krzysztof Siwek

   zajęcia  techniczne

mgr Marcin Stolarski
muzyka/plastyka  mgr Agata Bazalińska
   wychowanie fizyczne mgr Małgorzata Kozioł
mgr Marta Smolarczyk

religia

ks. mgr Adam Koćwin
mgr Dorota Mróz
edukacja wczesnoszkolna mgr Teresa Woźniak
mgr Halina Nyga
mgr Wiesława Zachariasz
mgr Iwona Met
mgr Monika Walas - nauczyciel wspomagający
   wychowanie przedszkolne mgr Marianna Kurczyńska

mgr Joanna Picheta
Biblioteka mgr Katarzyna Serweta
Pedagog szkolny mgr Joanna Bożęcka
opiekun świetlicy mgr Justyna Kusińska