JAK EFEKTYWNIE SIĘ UCZYĆ –

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA UCZNIÓW

 

 1. Znużenie i zmęczenie wpływają niekorzystnie na efektywność przyswajania wiedzy, dlatego ważne są 5 – 10 minutowe przerwy w uczeniu się.

 2. Powtarzaj materiał zaraz po lekcjach. W pierwszej godzinie po zajęciach zapamiętujemy największą część informacji.

 3. Najpierw przeczytaj porcję materiału, potem opowiedz to własnymi słowami, a następnie sporządź zwięzłą notatkę. Im więcej zmysłów angażujesz, tym więcej zapamiętujesz.

 4. Miejsce nauki powinno być wyposażone w potrzebne materiały: podręczniki, atlasy, przybory piśmiennicze itp.

 5. Do nauki potrzebny jest spokój, ale nie musi to być absolutna cisza. Czasami spokojna muzyka ułatwia uczenie się.

 6. W czasie nauki bardzo ważna jest koncentracja. Zorganizuj sobie pracę tak, aby w tym czasie nic innego Cię nie rozpraszało.

 7. Stosuj aktywne metody uczenia się. Najpierw szybki przegląd materiału, przejrzenie tekstu, później ułożenie pytań do tekstu i próba odpowiedzi na nie, a na końcu ponowne przejrzenie materiału.

 8. Należy ustalić sobie kolejność uczenia się poszczególnych przedmiotów. Zacząć należy od trudniejszych, ale przeplatać je łatwiejszymi.

 9. Należy uczyć się systematycznie, a nie tuż przed sprawdzianem czy egzaminem.

 10. Aby nauczyć się czegoś trwale, należy kilkakrotnie powtórzyć materiał. Powtarzanie należy rozłożyć w czasie. Można też powtarzać materiał na głos.

 11. Początek odrabiania lekcji powinien przypadać minimum 2 godziny po zajęciach w szkole, najlepiej po odpoczynku na świeżym powietrzu.