Zarządzenie Nr 22/2019/2020
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
z dnia 08 czerwca 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-VII
w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

czytaj


Zarządzenie nr 19/2019/2020
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych i klasach I - III przy Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

pobierz

 


Zarządzenie Nr 18/2019/2020

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie z dnia 06 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach przedszkolnych przy Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

pobierz


OGŁOSZENIE
 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie ogłasza terminy rekrutacji uzupełniającej

do oddziału przedszkolnego  w Szkole Podstawowej w Strawczynie na rok szkolny 2020/2021 oraz

do klasy „0” w Szkole Podstawowej w Strawczynie na rok szkolny 2020/2021
czytaj więcej

Potwierdzenie woli - do zerówki - druk

Potwierdzenie woli - do przedszkola - druk


Inne druki w zakładce:  Dla rodziców


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

w sprawie organizacji nauki w warunkach domowych.
pobierz

ANEKS Nr 1 z dnia 14 kwietnia 2020 r.  do ZARZĄDZENIA nr 12/2019/2020

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie: dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

pobierz