Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Realizację Projektu (II etap) rozpoczęto dnia 01.02.2010r. a zakończono 20.06.2010r. Głównym celem projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod. Ponadto jego istotą było wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

Przystępując do realizacji Projektu podjęto szereg działań m.in. :

Realizowanie tego projektu było ciekawym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak i dla nauczyciela. Uczniowie chętnie i z zapałem podejmowali różne wyzwania także edukacyjne. Różnorodne pomoce naukowe pozwoliły im wyjść poza sztywne ramy codziennej rutyny, wyzwoliły w nich chęć do samodzielnego twórczego działania. Dzieci stawały się bardziej kreatywne, ciekawe i otwarte na wiedzę. Takie działania pomogły rozwijać dominujące u nich zdolności i pozwalały podbudować poczucie własnej wartości. Zdobyte doświadczenia przez nauczyciela podczas realizacji projektu będzie można wykorzystać w dalszej pracy.
Projekt zakończył się prezentacją efektów uczniów pod nazwą „W zielonej krainie radości. ”w której uczestniczyli zaproszeni goście; Dyrekcja, Wójt gminy Strawczyn, nauczyciele i rodzice. W podziękowaniu za przygotowanie prezentacji uczniowie otrzymali upominki (książki) oraz myszki –palcynki.