DOKUMENTY SZKOŁY


SZKOŁA  PODSTAWOWA
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
 


Regulamin Szkoły Podstawowej w aktualizacji
 


Regulamin Samorządu Szkolnego
 


Statut

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH w aktaulizacji

 


Program  Profilaktyczno - wychowawczy
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU „UCZEŃ ROKU”
klasy IV - VIII SP

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU „UCZEŃ ROKU”
klasy I-III SP

 

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin dyskotek szkolnych

Załącznik - zgoda na udział w dyskotece szkolnej