REKRUTACJA 2023/2024

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolnych 2023/2024 do klasy I i oddziałów przedszkolnych.

 Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
 oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2023/2024

PRZEDSZKOLE

OŚWIADCZENIE NADZÓR KURATORA I ASYSTENTA RODZINY


OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE SAMOTNE WYCHOWYWANIE

OŚWIADCZENIE ZAMELDOWANIE

OŚWIADCZENIE ZATRUDNIENIE

POTWIERDZENIE WOLI (przedszkole)

WNIOSEK DZIECKO W WIEKU 3-5 LAT

KLASA 0

Oświadczenie -  potwierdzenie zapisu do KLASY 0

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY 0 W WIEKU 6 LAT

KLASA I

Potwierdzenie rodzica o wyborze klasy pierwszej

WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ (spoza obwodu )

WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ (z obwodu)