Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
 informujemy o zasadach przetwarzania w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie danych osobowych oraz o przysługujących  prawach z tym związanych.

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 2. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW

 3. Załącznik_M3 do Regulaminu monitoringu wizyjnego w  Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie

   

 

WZORY WNIOSKÓW

 1. Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych-osobowych.pdf

 2. Wniosek o przeniesienie danych osobowych.pdf

 3. Wniosek o udzielenie informacji w zakresie-przetwarzania danych osobowych(2).pdf

 4. Wniosek o udzielenie informacji w zakresie-przetwarzania danych osobowych.pdf

 5. Wniosek o usuniecie danych osobowych.pdf

 6. Wniosek o zmiane danych osobowych.pdf

 7. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych-osobowych.pdf

 8. Sprzeciw wobec przetwarzania danych-osobowych.pdf