Nasi Finaliści!

 

Do ostatniego etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, organizowanych dla uczniów gimnazjum  z województwa świętokrzyskiego, przystąpiło 3 uczniów naszego gimnazjum w 5  przedmiotach: język polski  (2 uczennice - Julia Szymoniak, Kamila Stefańska), język niemiecki(Kamila Stefańska), historia (Julia Szymoniak), biologia (2 uczennice - Kamila Stefańska, Julia Szymoniak), geografia (Dawid Wychowaniec). Znaleźli się w gronie kilkudziesięciu uczniów, na każdym poziomie, najlepszych z całego województwa. Uczniom wiele czasu poświęcili opiekunowie Agata Ksel - język polski, Eliza Żelazna- język niemiecki, Krzysztof Siwek - historia, Andrzej Czechowicz - biologia. Tak duży sukces był okupiony godzinami ćwiczeń, wertowania lektur czy stron internetowych. Mimo wszystko uczniowie nie żałują, że pokusili się o uczestnictwo. Wiedza, jaką zdobyli , zaowocuje już wkrótce, gdyż cała trójka to trzecioklasiści,  opuszczający mury gimnazjum w Strawczynie, Jaki jest przepis na ten sukces? Uczniowie zgodnie twierdzą, że oprócz dużej wiedzy i szczęścia jest potrzebna także pasja, bo bez niej nie mogliby zgłębiać treści, których nie lubią i są im obojętne.

 

Od lewej: Julia Szymoniak, Dawid Wychowaniec, Kamila Stefańska.