Palenie jest słabe!!!

                We wrześniu bieżącego roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Palenie jest słabe” zorganizowanej przez Stowarzyszenie MANKO z Krakowa. 23.10.2013 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się spotkanie edukacyjno-profilaktyczne w ramach kampanii, na które wraz z p. pedagog został wydelegowany Kacper Nyga – przewodniczący gimnazjum. W trakcie spotkania zapoznano przybyłych uczniów z przyczynami i skutkami palenia oraz przedstawiono prezentację pokazującą manipulacje przemysłu tytoniowego. Zaprezentowano również zagraniczne reklamy i spoty antytytoniowe. Każda szkoła, która przystąpiła do kampanii otrzymała materiały edukacyjne a wydelegowany uczeń otrzymał miano ambasadora akcji.