POMAGAMY! 

 

Oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy zastanawiamy się nad swoim życiem, nad tym, co w nim najważniejsze, pamiętamy również o innych ludziach, dostrzegając ich potrzeby i problemy. Refleksje te często skłaniają nas do zrobienia  czegoś wartościowego, dobrego. W Zespole Placówek Oświatowych pobudziły one nauczycieli i uczniów do zaangażowania się w akcję „Szlachetna Paczka”. Już w listopadzie koordynatorki całego przedsięwzięcia: panie J. Bożęcka, D. Gaj i M. Ciszek po uzgodnieniu tego z dyrektor placówki, panią Elżbietą Błaszczyk, wybrały rodzinę, która została objęta wsparciem. Do 9 grudnia uczniowie i nauczyciele niestrudzenie gromadzili artykuły potrzebne do przygotowania paczki dla rodziny pani Kasi i pana Przemysława, wychowujących chorego na autyzm  pięcioletniego syna Szymona  i jednocześnie sprawujących opiekę nad starszymi i schorowanymi rodzicami pana Przemysława. Dzięki dużemu zaangażowaniu w akcję całej społeczności szkolnej, rodziców uczniów, a także wielu innych osób dobrej woli udało się zaspokoić przynajmniej na jakiś czas podstawowe potrzeby tej rodziny. Pragniemy w tym miejscu gorąco podziękować wszystkim osobom, które wsparły  naszą akcję, a przede wszystkim uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, a także paniom Ewelinie i Ewie Zajęckim - właścicielkom sklepu „U Dziewczyn”, pani Bogusławie Nawrot – właścicielce sklepu „U Bogusi”,  właścicielce Centrum Handlowego Sezam-Florina, państwu Krystynie i Stanisławowi Raczyńskim – właścicielom sklepu wielobranżowego w Strawczynie, pani Barbarze Ptak – właścicielce sklepu z odzieżą w Centrum Handlowym Planty w Kielcach, panom Mariuszowi i Grzegorzowi Ciszkom (F.U.H. CIS-ROL) oraz pani Ewie Barwińskiej i panu Piotrowi Boberowi. Dzięki Państwa pomocy udało się nam przygotować wspaniałą paczkę dla rodziny z gminy Radoszyce i sprawić jej członkom ogromną radość. 11 grudnia miał miejsce finał XVI edycji akcji „Szlachetna Paczka” i właśnie wtedy zgromadzone i zapakowane (w 17 paczek!) artykuły zostały dostarczone potrzebującej rodzinie przez koordynatorki akcji oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, którzy mieli okazję wziąć udział także w uroczystości zorganizowanej w szkole w Radoszycach przez tamtejszych wolontariuszy.
„Człowiek  jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to , kim  jest.  Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Te piękne słowa przyświecały działalności Samorządu Uczniowskiego w ZPO w Strawczynie, który postanowił przygotować także świąteczną niespodziankę dla swojej szkolnej koleżanki Darii, potrzebującej takiego wsparcia. Dzięki zaangażowaniu uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i pracowników obsługi udało się przygotować świąteczną paczkę, która została wręczona rodzinie dziewczynki 22 grudnia przez przedstawicieli i opiekunki Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli oraz panią dyrektor
E. Błaszczyk.

            Od 28 listopada do 9 grudnia w ZPO w Strawczynie realizowana była ponadto akcja „Góra Grosza”. Samorząd Uczniowski przygotował i oznakował skarbonkę (o niemałych gabarytach) na grosze i nie tylko oraz skutecznie zachęcał uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły do wsparcia tego przedsięwzięcia, którego celem jest pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną – w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Grosz do grosza i uzbierały się 204 złote i 2 grosze, co skrupulatnie przeliczyli uczniowie w ramach pracy samorządu. Pieniążki zostaną w styczniu przesłane na adres Towarzystwa Nasz Dom, będącego organizatorem tej akcji. Pomaganie wychodzi nam całkiem dobrze i z tego należy się cieszyć, bo przecież o wiele przyjemniej jest dawać niż brać…

M. Ciszek