ROK SZKOLNY 2016/2017

Już po pierwszym dzwonku…

         1 września o godzinie 9.00 na placu szkolnym Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017  poprzedzona mszą świętą w kościele parafialnym. Uczniowie i nauczyciele zgromadzili się na zewnątrz budynku ze względu na prowadzone na terenie placówki prace budowlano-remontowe.  Dyrektor – pani Elżbieta Błaszczyk – serdecznie powitała wychowanków, rodziców i pracowników szkoły. Szczególnie ciepło zwróciła się do najmłodszych  - wychowanków oddziału przedszkolnego, a także uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, zapoznając ich z nowymi wychowawcami oraz przedstawiając skład klas. Pani dyrektor zachęciła dzieci i młodzież do systematycznej i solidnej  pracy w rozpoczynającym się roku szkolnym. Następnie do wszystkich uczniów, a także ich rodziców skierowała szczególną prośbę o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z utrudnionymi warunkami nauki i pracy związanymi z rozbudową szkoły. Dyrektor placówki obiecała, że w następnym roku szkolnym budynek będzie już rozbudowany, piękny, co zapewni wszystkim wychowankom ZPO w Strawczynie komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Zanim  dzieci i młodzież wraz z wychowawcami rozeszli się do sal lekcyjnych, dyrektor E. Błaszczyk przypomniała, że 1 września to nie tylko czas rozpoczęcia nowego roku szkolnego, ale i rocznica wybuchu II wojny światowej. Poprosiła także wszystkich zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy poległych w czasie wojny, co uczniowie uczynili z całą powagą.

 

Nasze działania profilaktyczne w roku szkolnego 2016/2017

w Gimnazjum i SP
 

Profilaktyka, czyli  zapobieganie problemom zanim one wystąpią, należy do jednego z najważniejszych zadań współczesnej szkoły. Dobrze o tym wie dyrektor ZPO w Strawczynie, pani Elżbieta Błaszczyk oraz nauczyciele, kładąc na ten aspekt oddziaływań wychowawczych duży nacisk.

Już w  dniu 13 września 2016 odbyły się warsztaty profilaktyczne „Od nitki do    kłębka”  prowadzone przez trenerkę profilaktyki „Kier” z Krakowa. Zajęcia zorganizowano  dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej,  a tematyka warsztatów dotyczyła profilaktyki cyberprzemocy oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internetowych.  Poruszono także problem kształtowania zachowań agresywnych. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Wiedza zdobyta podczas zajęć  pomoże im łatwiej radzić sobie z napotykanymi
w życiu codziennym trudnościami.
          
Kolejne ważne spotkanie miało miejsce 14 września 2016 r.  We współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano spotkanie uczniów Gimnazjum nr 1  i klas V – VI Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Strawczynie z panem Jackiem Piłatem - menagerem Programu Profilaktyki Uzależnień ANTYMINA oraz jego dwoma kolegami:  raperem Mirkiem (pseudonim „Kolah”) i Panem Andrzejem. Temat spotkania, który dla młodzieży do końca był tajemnicą, brzmiał „ Nie daj wysterować się na minę”. Spotkanie zaczęło się dość nietypowo, raper „Kolah” powitał uczniów swoim wpadającym w ucho utworem, który przykuwał uwagę nie tylko samym brzmieniem, ale przede wszystkim  dającym do myślenia tekstem. Później poruszone zostały naprawdę poważne tematy. Pan Mirek i jego kolega Andrzej przedstawili poruszające historie własnego życia, a także opowiedzieli o losach  swoich znajomych, uwikłanych w sidła narkotyków i alkoholu. Otwarcie mówili o tym, jak niepostrzeżenie uzależnienie zrujnowało im życie, o walce z nałogiem, o tym, jak trudno było wyrwać się z sieci alkoholu, narkotyków, nieodpowiedniego towarzystwa, kradzieży. Opowiadali o swoich wielokrotnych upadkach, o tym, co bezpowrotnie utracili,  o spustoszeniu, jakie sieją narkotyki w organizmie. Zwrócili się również z apelem do dziewcząt, aby szanowały siebie i swoje ciała, „by nie były kolejną kreską  na ścianie w czyjejś kolekcji”. Całe spotkanie zrobiło na uczniach i nauczycielach ogromne wrażenie. Wszyscy słuchali tych trudnych, szczerych wyznań z dużym zainteresowaniem i w pełnym skupieniu. Miejmy nadzieję, że uczniowie na długo zapamiętają przesłanie tego niecodziennego spotkania i w przyszłości nie dadzą „wysterować się na minę”.

Działania o charakterze profilaktycznym kontynuowane były także w kolejnym miesiącu. 5 października  uczniów klas 0 i I szkoły podstawowej odwiedził policjant Paweł Rembisz z komisariatu w Strawczynie. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w czasie drogi do szkoły. Uczniowie z zaciekawieniem poznawali  podstawowe zasady obowiązujące w ruchu drogowym. Funkcjonariusz przypomniał ponadto, jak należy poruszać się po drodze, jak bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych, zarówno to z sygnalizacją świetlną, jak i w przypadku jej braku. Omówił także istotną rolę elementu odblaskowego podczas wieczornych spacerów oraz przypomniał numery alarmowe, które p. Elzbieta Różańskawiększość uczniów doskonale już znała. Z pewnością ta wizyta wraz ze zdobytą i utrwaloną wiedzą na długo pozostanie w pamięci najmłodszych.

Dwa dni później – 7 października - odbyło się spotkanie  uczniów  klas II i III gimnazjum  z Kierownikiem Policyjnej Izby Dziecka, panią Elżbietą Różańską – Komorowicz.  Policjantka rozmawiała z młodzieżą o  odpowiedzialności karnej nieletnich oraz w bardzo ciekawy i przystępny sposób zapoznała ją z podstawowymi przepisami. Poruszyła także ważny problem  demoralizacji młodzieży oraz jej prawne konsekwencje.   Pani kierownik zdradziła uczniom, na czym polega jej praca i omówiła, jak wygląda pobyt dzieci umieszczonych w Policyjnej Izbie Dziecka, co zrobiło chyba największe wrażenie na młodzieży.

Piosenką „Kwoka” do słów Jana Brzechwy rozpoczął się dnia 20.10. 2016 apel dla uczniów  klas 0 – III szkoły podstawowej poświęcony grzeczności.  Wychowankowie z klas trzecich szkoły podstawowej pod opieką pań I. Met, W. Zachariasz i pedagog J. Bożęckiej  przypomnieli zasady właściwego zachowania. Podkreślili znaną prawdę, że dobre maniery są wyrazem  szacunku i wrażliwości na potrzeby innych.  Problem, który szczególnie został zaakcentowany w czasie przedstawienia, to odpowiedni ubiór stosowny do sytuacji. Dzieci zaprezentowały krótki pokaz mody, prezentując propozycję  strojów na różne okazje. Na koniec doszły  do konkluzji, że najważniejsze jest  jednak to, aby ubierać się czysto i schludnie. Przedstawienie zakończyło się słowami piosenki: „…kultura czyni cuda…”. Miejmy nadzieję, że przesłanie to dzieci wezmą  sobie do serc i zawsze będą zachowywać się bardzo kulturalnie i życzliwie w stosunku do innych.

M. Ciszek

Dzień Nauczyciela

17 października  w ZPO w Strawczynie świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Na tę wyjątkową okazję  uczniowie klas  Va szkoły podstawowej oraz IIIb gimnazjum przygotowali pod kierunkiem pań: A. Szyszki oraz
E. Dębickiej–Szmidt  przedstawienie pt.,, Mały Książę na planetach nauczycieli’’.  Młodzież opowiedziała w nim historię  Małego Księcia, który w trakcie swojej międzyplanetarnej wędrówki spotkał  wiele niezwykłych osób -  nauczycieli. Odwiedzając ich planety  oraz rozmawiając z nimi, wciąż nie mógł zrozumieć świata dorosłych, którzy, nie wiedzieć dlaczego, nieustannie wydawali mu się dziwni…. Było to niewątpliwie pełne humoru,  ale i wzruszeń przedstawienie, które ubarwiała piękna muzyka oraz  piosenki w wykonaniu szkolnego chóru, przygotowanego przez panią A.  Bazalińską. Nie zabrakło oczywiście słynnego przeboju ,,Gdzie jesteś, Mały Książę?’’, którym rozpoczęło się to niezwykłe spotkanie. Uczniowie, składając dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły życzenia oraz dziękując za ich wyrozumiałość, cierpliwość i serdeczność, wręczyli im własnoręcznie wykonane zakładki do książek
z piękną sentencją znaną z lektury „Mały Książę”: ,,Dobrze widzi się tylko sercem- najważniejsze jest dla oczu niewidoczne’’. Za piękne przedstawienie, kwiaty od uczniów oraz płynące prosto z serca życzenia podziękowała młodzieży szkolnej oraz nauczycielom pani dyrektor Elżbieta Błaszczyk.

Akademia „Mały Książę na planetach nauczycieli”   zainaugurowała  nowy projekt pt. ,,Narysuj mi baranka’’, który w ramach programu Erasmus Plus będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Strawczynie we współpracy z placówkami z Hiszpanii, Włoch, Słowacji i Estonii przez  kolejne dwa lata. Głównym jego celem jest wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz zwiększenie osiągnięć uczniów, szczególnie poprzez wykorzystywanie w pracy z młodzieżą metod opartych na współpracy. W przedstawieniu wykorzystano już ręcznie wykonaną, dzięki  pomocy  pani Iwony Met,  kukiełkę Małego Księcia - maskotkę projektu.

 

 

GALERIA

 

 

Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić

GALERIA

25 października w świetlicy szkolnej ZPO w Strawczynie miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych gimnazjum. Przyświecało jej wymowne hasło: „Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić”. Dyrektor szkoły, pani Elżbieta Błaszczyk, serdecznie powitała przybyłych gości: pana wójta Tadeusza Tkaczyka, licznie zgromadzonych rodziców uczniów klas pierwszych, nauczycieli oraz samych pierwszoklasistów. W krótkim przemówieniu pani dyrektor podkreśliła, jak ogromne znaczenie mają wykształcenie, wiedza i umiejętności w życiu każdego człowieka. Życzyła gimnazjalistom, aby czuli się w nowej szkole bezpiecznie, by znaleźli tu nowych przyjaciół, ale przede wszystkim, by zdobyli wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w kolejnych latach. Następnie odbyła się najważniejsza - oficjalna - część uroczystości, podczas której pięćdziesięciu ośmiu pierwszoklasistów z przejęciem powtarzało za dyrektor szkoły rotę ślubowania, w której zobowiązali się dbać o honor i tradycje gimnazjum, rzetelnie wypełniać powierzone im obowiązki, szanować poglądy i przekonania innych ludzi, kochać ojczyznę i służyć jej codziennym prawym postępowaniem. W dalszej części spotkania  uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem swoich nowych wychowawców: pani E. Żelaznej i panów A. Czechowicza oraz K. Siwka zaprezentowali przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny. Młodzi adepci nauki w gimnazjum  wykazali się niemałymi zdolnościami  recytatorskimi, tanecznymi, wokalnymi, a nawet  umiejętnością  gry  na instrumentach. O oprawę muzyczną występu zadbała niezastąpiona pani A. Bazalińska wraz ze szkolnym chórem. Na zakończenie uroczystości głos zabrał pan wójt T. Tkaczyk, życząc młodzieży wielu sukcesów oraz wytrwałości w nauce i obdarowując ją tradycyjnie już przyborami piśmienniczymi. W imieniu wszystkich rodziców słowa podziękowania do dyrekcji i wychowawców za przygotowanie uroczystości skierowała także pani Elżbieta Piotrowska, przedstawicielka Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1 w Strawczynie.

 

Dzień później podobne ślubowanie miało miejsce w szkole podstawowej. Uczniowie pierwszej klasy postanowili „popłynąć w cudowną krainę nauki” pod banderą statku, którego kapitanem była starsza koleżanka – Gabrysia Jaros. Uroczystość rozpoczęła gorącym powitaniem przybyłych gości: wójta gminy, rodziców uczniów oraz samych pierwszoklasistów, pani Elżbieta Błaszczyk. Przed samą ceremonią pasowania kandydaci na uczniów pod kierunkiem swojej wychowawczyni Teresy Woźniak pięknie zaprezentowali się przed widownią, śpiewając piosenki i recytując wierszyki. Dużą atrakcją-niespodzianką okazał się taniec w wykonaniu starszych koleżanek i kolegów z klasy drugiej. Cały występ został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor, delikatnie dotykając specjalnym ołówkiem ramienia każdego kandydata i wręczając mu  pamiątkowy dyplom. Na zakończenie tego „wspaniałego rejsu” pierwszoklasiści otrzymali od kapitana cenne pamiątki, związane się ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności: symboliczną sowę, serce, nutkę oraz pszczółkę. Jak , roku uczniowie pierwszej klasy zostali także obdarowani przez pana wójta Tadeusza Tkaczyka, który każdemu indywidualnie wręczył przybornik szkolny i w bardzo ciepły sposób zwrócił się do dzieci, jak i ich rodziców, dziękując za zaproszenie na tę piękną uroczystość i życząc pierwszoklasistom wielu sukcesów w nauce, a rodzicom – zadowolenia i dumy ze swoich pociech. Zwieńczeniem  uroczystości był słodki poczęstunek w formie pysznego tortu, przygotowany przez rodziców.

 

 

 

 

Tydzień z Wandą Chotomską w ZPO w Strawczynie

                W ramach „Narodowego Programu Rozwoju  Czytelnictwa” w naszej szkole zorganizowany został w dniach 24-28 października „Tydzień z Wandą Chotomską”. Centralną jego postacią  była oczywiście  ta znana współczesna pisarka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci oraz młodzieży, która  26 października obchodziła swoje 87. urodziny. Akcja miała na celu  przybliżenie postaci Wandy Chotomskiej i zachęcenie uczniów  do zainteresowania się jej twórczością. W organizację tej inicjatywy  włączona została  dyrekcja  szkoły,  rodzice, nauczyciele poloniści i wychowawcy świetlicy. Nad całością czuwał nauczyciel - bibliotekarz.
 W pierwszym dniu akcji można było zapoznać się z  prezentacją dotyczącą biografii i twórczości  autorki, wyeksponowaną zarówno w bibliotece szkolnej,  jak i w świetlicy. Drugiego dnia uczniowie przynieśli przygotowane własnoręcznie kartki z urodzinowymi życzeniami dla pisarki,  będące zarazem pracami wykonanymi w ramach konkursu plastycznego. Podczas trzeciego i czwartego dnia  starsi uczniowie szkoły podstawowej czytali swoim młodszym koleżankom i kolegom teksty W. Chotomskiej.  Również obydwie Panie Dyrektor, a nawet rodzice włączyli się w akcję głośnego czytania dzieciom utworów pisarki  podczas uroczystości zorganizowanej w świetlicy szkolnej. Zaprezentowano wówczas wiele  zabawnych wierszy poetki o  humorystycznej wymowie, uwypuklonej slajdami multimedialnego pokazu.  Widzowie mieli możliwość poznać odpowiedzi na wcale niełatwe pytania -  dowiedzieli się między innymi, dlaczego cielę ogonem miele. Dlaczego? -  Robi muchom karuzelę! Inne zabawne pytania, które padały w stronę widowni, to: Po co krowie rogi na głowie? Skąd się biorą dziurki w serze? Publiczność poznała także  historię zabawnych powiedzonek, np. „masz babo placek”, „w gorącej wodzie kąpany”, „kurczę blade” czy  „nie daj sobie dmuchać w kaszę”.  Inscenizacja bawiła nie tylko widzów, ale także samych występujących, którym uśmiechy nie schodziły z twarzy, podobnie jak i obu Paniom Dyrektor. W ostatnim  dniu „Tygodnia z Wandą Chotomską”  można było posłuchać w szkolnej bibliotece przeróżnych ballad i piosenek dla dzieci skomponowanych do słów wierszy napisanych przez poetkę. Cała akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży szkolnej, zarówno podczas  trwania, jak i po jej zakończeniu – uczniowie pytali o książki pisarki i chętnie je wypożyczali. Najbardziej młodym czytelnikom przypadło do gustu humorystyczne spojrzenie autorki na otaczającą rzeczywistość.  

M. Ciszek

Z wizytą w Oceanice

W dniu 19 października 2016r. uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej w Strawczynie wyjechali na wycieczkę do Kompleksu Świętokrzyska Polana w Chrustach k/Zagnańska. Dzięki wizycie w Oceanarium dzieci miały okazję poznać tajemniczy i przepiękny świat głębin mórz i oceanów całego świata oraz różne gatunki stworzeń w nich żyjących. Aby lepiej poznać województwo świętokrzyskie dzieci mogły podziwiać i zachwycać się pięknymi budowlami, które w pomniejszonej skali zostały zgromadzone w Parku Miniatur.

Chcąc zatrzymać na dłużej w pamięci pobyt w pięknej scenerii Oceaniki,  dzieci w ramach zajęć warsztatowych dekorowały szklane butelki motywami flory i fauny, które na pamiątkę zabrały ze sobą do domu. Ostatnim punktem naszej wycieczki było zobaczenie Dęba Bartka. Dzieciom cały czas dopisywał dobry humor. W drodze powrotnej wzajemnie dzieliły się wrażeniami i już czekają na kolejną tego typu wycieczkę.

Monika Walas

 

 

98 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

GALERIA

,,Opowiedz nam, moja Ojczyzno” – takie hasło przyświecało akademii upamiętniającej 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się 10 listopada w ZPO w Strawczynie. Uroczystość przygotowały panie A. Krzemińska i M. Kozioł z uczniami z trzech poziomów nauczania: klas I-II oraz IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Zaprezentowany przez uczniów montaż słowno-muzyczny poprzedzony został krótkim wstępem, wygłoszonym przez dyrektor szkoły, panią Elżbietę Błaszczyk, która przypomniała, jak ważną datą dla każdego Polaka  jest data 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Następnie, po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego, uczniowie w piękny i bardzo czytelny sposób przedstawili długą i trudną drogę naszych przodków do odzyskania upragnionej wolności. Zdecydowanie największe wrażenie wywarła na widzach scenka unaoczniająca odważną, patriotyczną postawę polskich uczniów z Wrześni, którzy nie bali się przeciwstawić szkolnym władzom w obronie mowy ojczystej. O oprawę muzyczną występu zadbała,  jak zawsze, pani A. Bazalińska  wraz z podopiecznymi ze szkolnego chóru. Dodatkowym walorem akademii  było zaangażowanie całej społeczności szkolnej we wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni w formie lubianego karaoke. Cały występ, który zarówno dzieci z młodszych klas, jak i młodzież gimnazjalna oglądali w dużym skupieniu i w którym chętnie wzięli czynny udział, był prawdziwą „żywą lekcją historii” oraz postawy patriotycznej, jak określiła go pani dyrektor, dziękując organizatorom za przygotowanie tak pięknej akademii.

ŚWIĘTO PATRONA

Dzień Patrona to święto, które na stałe zostało wpisane do planu wychowawczego szkoły. Tradycyjnie, jeden z listopadowych dni w naszej szkole jest dniem wielkim, podniosłym i uroczystym. Celebrujemy bowiem pamięć nie tylko o wybitnym pisarzu, ale
 i o wspaniałym  człowieku – Stefanie Żeromskim.
W tym roku uczniowie klasy V pod opieką pań Katarzyny Wąsowicz i Moniki Met przygotowali apel, w którym wzięła udział cała społeczność szkoły – zarówno wychowankowie klas 0-VI, którym Żeromski patronuje, jak i gimnazjaliści, którzy z chęcią wysłuchali i obejrzeli to, co na temat życia i twórczości pisarza przygotowali ich młodsi koledzy.

Piątoklasiści, przy akompaniamencie muzyki klasycznej, deklamowali utwory dotyczące narodzin i śmierci patrona, wspominali jego trudne dzieciństwo i lata szkolne,  a także przytaczali opinie krytyków literackich na temat jego twórzości. Młodzi aktorzy świetnie poradzili sobie ze scenkami z początku XX wieku. Jedna z uczennic, wcielając się w postać pani Zofii Górskiej – uczennicy pana Stefana, w prosty sposób przybliżyła kolegom i koleżankom, jakim człowiekiem był nasz patron i w jaki sposób tworzył. Nie zabrakło również wspomnień córki pisarza – Moniki Żeromskiej. Cały apel uświetniły występy chóru, który pod batutą pani Agaty Bzalińskiej pięknie wyśpiewał hymn szkoły i inne utwory. Dyrektor szkoły, pani Elżbieta Błaszczyk podziękowała organizatorom za to, że w tak interesujący i przystępny sposób przypomnieli informacje o Stefanie Żeromskim i jego twórczości.

Po apelu rozstrzygnięty został konkurs na najlepszy komiks do XII rozdziału „Syzyfowych prac”, w którym nagrodzono prace uczniów klasy VIa. Na zakończenie tego uroczystego dnia delegacja uczniów szkoły podstawowej udała się z kwiatami i zniczem pod kamień upamiętniający miejsce narodzin pisarza.

                                                                                                      Katarzyna Wąsowicz

 

UCZNIOWIE KLASY III Z WIZYTĄ W FIRMIE "DEFRO"

W czwartek 10 listopada 2016r. wszyscy chłopcy z klas trzecich Gimnazjum nr 1 w Strawczynie wraz z opiekunami Agnieszką Szyszką i Eweliną Błaszczyk odbyli wycieczkę zawodoznawczą do największego zakładu produkcyjnego w gminie - firmy „DEFRO”. Przed zwiedzaniem miała miejsce krótka prezentacja na temat historii firmy oraz oferowanego przez nią asortymentu. Każdy uczestnik otrzymał kask ochronny oraz kamizelkę odblaskową. Grupa została oprowadzona przez kolejne hale produkcyjne, w których wytwarzane są części składowe urządzeń, montuje się poszczególne ich elementy oraz dokonuje kontroli jakości gotowych wyrobów. Wszyscy gimnazjaliści byli bardzo podekscytowani i zaciekawieni tym, co działo się w poszczególnych halach. Oprowadzający młodzież po zakładzie przewodnik – administrator, pan Piotr Kukulski, przekazywał informacje w przystępny i ciekawy sposób. Uczniowie mieli możliwość na własne oczy zobaczyć, jak powstaje piec CO, który każdy ma przecież we własnym domu. Pod koniec wycieczki jej uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, a ponadto wręczono każdemu drobny upominek. Serdecznie dziękujemy właścicielom oraz kierownictwu firmy „DEFRO” za tak gościnne i życzliwe przyjęcie naszej młodzieży oraz zorganizowanie jej ciekawych i pouczających zajęć.

 

M. Ciszek

Uwaga! Fonoholizm!

W październiku i listopadzie w ZPO w Strawczynie realizowana  była akcja „Uwaga! Fonoholizm!”, wzorowana na ogólnopolskiej kampanii społecznej. Jej główny cel to   podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu używaniu telefonu komórkowego przez młodzież. Koordynatorem tej inicjatywy została pani pedagog Joanna Bożęcka, a wspierał  ją Samorząd Uczniowski oraz wszyscy nauczyciele i wychowawcy, na czele z dyrektor szkoły – panią Elżbietą Błaszczyk. Fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonu komórkowego, wiąże się z wewnętrznym przymusem ciągłego korzystania z tego urządzenia, utratą kontroli nad wykonywaniem tej czynności i „bycia w ciągłym kontakcie”. Do zorganizowania  akcji skłonił nas wynik przeprowadzonej wśród uczniów ankiety, a także  obserwacje nauczycieli. Okazuje się, że młodzież nagminnie korzysta z telefonów komórkowych w czasie przerw międzylekcyjnych, a niektórym zdarza się to nawet podczas lekcji!  Zaniepokoił nas widok dzieci, które zamiast spędzać wolny czas  na rozmowach z przyjaciółmi, siedzą na korytarzach wpatrzone w ekrany swoich telefonów.  W związku z tym niepokojącym zjawiskiem w czasie dwóch ostatnich miesięcy przeprowadzone zostały we wszystkich klasach lekcje wychowawcze poświęcone zagrożeniom związanym z nadmiernym korzystaniem z telefonów. Podczas tych zajęć  poruszano dość nowy, ale – jak wypowiadają się terapeuci – wcale nierzadki problem uzależnienia od telefonu komórkowego. Uświadamiano też uczniom, że z urządzenia tego należy korzystać z rozwagą, ponieważ młodzi ludzie  szczególnie szybko ulegają  uzależnieniu. W ramach akcji uczniowie poszczególnych klas przygotowywali  plakaty  pokazujące sposoby spędzania wolnego czasu bez „komórki”.  Ponadto podczas wszystkich zajęć lekcyjnych wprowadzono zasadę  składania  telefonów do specjalnie przygotowanych pudełek. Celem tego działania było uzyskanie większego skupienia uwagi  uczniów w czasie lekcji na omawianych treściach, a nie  na aplikacjach, jakich niezliczoną ilość  posiadają w swoich telefonach.  Akcję zakończył  „Dzień bez telefonu ”, w trakcie którego młodzież dobrowolnie oddawała pani pedagog swoje urządzenia na cały dzień. Niektórym osobom wcale niełatwo było się z nimi rozstać na tych kilka godzin, ale znaleźli się i tacy, którzy po odbiór swojej własności zgłosili się dopiero po kilku dniach, dowodząc, że „komórka” nie jest niezbędna do życia. Mamy nadzieję, że tego typu działania przyczynią się do wzrostu świadomości młodych ludzi, którzy będą z większym dystansem podchodzić do nowych technologii, a z internetu i telefonów zaczną korzystać z umiarem i rozwagą .

M. Ciszek

ZABAWA ANDRZEJKOWA

Choć andrzejkowa zabawa dawno już za nami, bo w ZPO w Strawczynie miała ona miejsce  23 listopada, uczniowie wciąż jeszcze miło ją wspominają. W godzinach od 13.00 do 15.00 bawili się najmłodsi: klasy  0-III szkoły podstawowej. Od 15.00 do 17.00 na parkiecie szaleli ich starsi koledzy i koleżanki z klas IV-VI, a zabawa dla gimnazjalistów trwała od 17.00 do 19.00. Uczniowie bardzo niecierpliwie czekali na to niezwykłe popołudnie  oraz wieczór i świetnie się do niego przygotowali. Już dzień wcześniej młodzież pod kierunkiem opiekunek Samorządu Uczniowskiego: pań D. Gaj i M. Ciszek, z pomocą pani W. Gołębiowskiej – nauczyciela–wychowawcy świetlicy - udekorowała salę. Nie zabrakło kolorowych balonów i innych ozdób. Uczniowie przygotowali ponadto ciekawe wróżby andrzejkowe, z przymrużeniem oka oczywiście, a także zorganizowali pod okiem opiekunek SU specjalnie na tę okazję sklepik. Wychowankowie ZPO sami przygotowali sobie także muzykę, przy której się bawili, samodzielnie obsługując  sprzęt grający.  W szkole podstawowej zajęli się tym J. Zachariasz i K. Ciszek, natomiast w gimnazjum -  S. Suder i M. Kotwica. Wszyscy świetnie się bawili, ale oczywiście nie mogło zabraknąć i emocji. Aby uczynić ten wieczór jeszcze bardziej ekscytującym, SU ogłosił konkurs na króla i królową zabawy andrzejkowej. W kategorii klas I-III SP tytuły te zdobyli: Ola Jas z klasy III i Jakub Syska z zerówki. Wśród przedstawicieli klas IV-VI wyróżniono Asię Berniker  i Oliwiera Ślusarczyka z klasy IV. W gimnazjum królewską parą ogłoszono Gabrysię Foks i Michała Wnuka. Zwycięzcy nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami i koronami. Otoczeni kręgiem kolegów i koleżanek  zaprezentowali się następnie we wspólnym tańcu. Zabawa andrzejkowa trwała  w najlepsze, ale wszystko co dobre szybko się kończy, więc i uczniowie musieli, choć bardzo niechętnie, opuścić parkiet, by zrobić miejsce kolejnej grupie. Najstarsi zaś przed powrotem do domu przywrócili szkolnej świetlicy ład i porządek. Młodzież w ZPO w Strawczynie, pewnie podobnie jak w innych szkołach, oczekuje już z niecierpliwością zabawy choinkowej, ale na karnawał trzeba jeszcze troszkę poczekać…

M. Ciszek

 

"STOP AGRESJI!  - spróbujmy inaczej"
 

„Stop agresji i przemocy – spróbujmy inaczej” – pod takim hasłem odbył się dnia 19.12.2016  apel przygotowany przez klasę II b Gimnazjum nr 1 w Strawczynie opieką pedagog Joanny Bożęckiej Zgodnie z wieloletnią już tradycją organizowanej w ZPO w Strawczynie akcji  „W naszej szkole nie będziemy agresywni”, w tym dniu uczniowie i nauczyciele przypięli do swych ubrań czerwone serduszka  - symbole przyjaźni i życzliwości, a następnie wzięli udział  w apelu, który,  jak co roku w okresie przedświątecznym, poświęcony był tematyce agresji i przemocy.

Uczniowie, którzy przygotowali tę uroczystość,  chcieli zwrócić szczególną uwagę na bardzo częstą we współczesnym świecie cyberprzemoc –  przemoc  z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, czyli głównie internetu i telefonów komórkowych.  Zwykle niepoddana wystarczającej kontroli duża  aktywność młodzieży w internecie - coraz częściej niestety - przenosi się z kolei na nie najlepsze interpersonalne  relacje uczniów w szkole i poza nią. Podczas swego występu młodzież przybliżyła niepokojące statystyki związane ze stosowaniem tej formy przemocy przez uczniów w całej Polsce. Przekaz całego przedstawienia wzmocniły ponadto i uwiarygodniły filmy o charakterze profilaktycznym, nakręcone przez przedstawicieli klasy IIb.

Apel zakończył się słowami:

,,Starajmy się w sobie kształtować pozytywne myślenie!

Wyrażajmy jasno i prosto swe zdanie!

Stańmy w obronie kolegi niesłusznie krzywdzonego!

Nauczmy się odmawiać i doradzać szczerze!

Zawiść, zazdrość, obłudę wyrzućmy na śmieci!

Wtedy z dumą i zawsze podniesioną głową

Czas spędzony w szkole bez awantur zleci!...”

 

Oby wszyscy wzięli sobie te hasła do serca i kierowali się nimi w codziennych relacjach z innymi…

J. Bożęcka, M. Ciszek

 

„Gdy Boże Narodzenie się zbliżało, niebo i piekło zawrzało

I dwie narady się odbyły: anielska i diabelska w jednej chwili”

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Strawczynie 22 grudnia mieli niecodzienną okazję obejrzenia „walki” aniołów ze sługami Lucyfera. Związana była ona oczywiście z narodzeniem Pana Jezusa. Aniołowie się starali, żłóbek  szykowali, a diabły „mieszały” i dobro w zło zamieniły.  Na koniec, jak to na szczęście zawsze bywa, anioły pokonały swych piekielnych przeciwników i Syn Boży ponownie przyszedł na świat. W ciekawe i zabawne role aniołów i diabłów wcielili się uczniowie klasy piątej, którzy przy pomocy rodziców postarali się o piękne stroje. Jasełka przygotowała z uczniami pani Dorota Mróz, a o scenografię zadbały panie Monika Walas i Anna Piec. Oprawą muzyczną zajęła się niezastąpiona   pani Agata Bazalińska ze swych chórem, a dodatkowym elementem tworzącym nastrój grozy okazał się podkład muzyczny przygotowany przez panią  Annę  Krzemińską. Na koniec  uroczystości pani dyrektor Elżbieta Błaszczyk złożyła wszystkim, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum: Patrycja Zielińska i Kinga Dula złożyły na ręce dyrekcji misternie wykonane kartkę z życzeniami oraz choineczkę od całej społeczności uczniowskiej skierowane do Pań Dyrektor oraz całego Grona Pedagogicznego. Korzystając z okazji, pani Elżbieta Błaszczyk wręczyła pamiątkowe dyplomy uczniom, którzy wzięli udział w zorganizowanych przez Samorząd Szkolny przedświątecznych konkursach na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową, ozdobę świąteczną, najładniejszą gazetkę oraz najpiękniej udekorowaną salę lekcyjną. Wyróżnione zostały następujące osoby: Emilia Wychowaniec, Martyna Gołuchowska, Natalia Gola (z klasy IIb SP), Maja Bugajska (kl. I SP), Maja Kubicka(kl. VIa) oraz gimnazjaliści: Weronika Wychowniec, Miłosz Momot, Dominik Jarząbek, Weronika Bartkowska. W konkursie klas czołowe miejsca zajęli uczniowie z oddziałów:  IVa, V i VIb szkoły podstawowej oraz IIIb, IIIa i Ic gimnazjum.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M. Ciszek             

                 "Kolędnicy w świetlicy szkolnej"

 

 Każdy z nas ma coś, co może dać innym ...

Styczeń był pracowitym miesiącem dla Samorządu Uczniowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie. Dziesięć wolontariuszek ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 aktywnie uczestniczyło w  25  Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Dziewczęta: Patrycja Zielińska, Maja Kubicka, Kinga Dula, Gabrysia Jaros, Gabrysia Foks, Jola Kurczyńska, Martyna Michalska, Weronika Met, Natalia Dostal i Natalia Koskiewicz od wczesnych godzin rannych kwestowały przed kościołem parafialnym w Strawczynie pod opieką nauczycieli: pań Doroty Gaj, Magdy Ciszek i Doroty Mróz oraz panów Krzysztofa Siwka i Andrzeja Czechowicza. Młodzież prosiła także o wsparcie klientów sklepu Carrefour oraz pływalni „Olimpic” w Strawczynku. Dzięki dużemu zaangażowaniu wolontariuszek, a przede wszystkim  hojności darczyńców udało się zebrać 7281,22 zł  oraz 3, 60 €, czyli znacznie więcej niż w ubiegłym roku ( 4212,75 zł  oraz 5,3 € ).  Największą kwotę w swojej puszce zgromadziła uczennica klasy IIIa gimnazjum: Natalia Dostal – aż 1327,41 zł i 2€. Wszystkie pieniądze, dokładnie przeliczone przez wolontariuszki, zostały przekazane do sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy redakcji „Echa Dnia” w Kielcach.  Dyrektor ZPO w Strawczynie – pani Elżbieta Błaszczyk -  wraz z Samorządem Uczniowskim oraz jego opiekunkami serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za hojność i zaufanie, jakim obdarzyli naszą młodzież zbierającą z ramienia WOŚP fundusze na ratowanie zdrowia i zycia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznuch oraz na zapewnienie godnej opieki dla osób starszych na oddziałach geriatrycznych. Pomagajmy innym , pamiętając, że miarą człowieczenstwa jest wielkość naszej troski o drugiego człowieka.

Magdalena Ciszek
 

Niech nam żyją wszystkie Babcie i Dziadkowie też!

Dzień Babci i Dziadka to z całą pewnością święto wyjątkowe. Nic więc dziwnego, że w szkole podstawowej w Strawczynie obchodzone je przez trzy dni. 18 stycznia uczniowie pierwszej klasy wraz z wychowawczynią: panią Teresą Woźniak wzięli udział w uroczystej lekcji na temat „Kocham Babcię i Dziadka”, oczarowując swoje babcie i dziadziusiów nie tylko dużą wiedzą, ale przede wszystkim umiejętnościami aktorskimi. Uczniowie zaprezentowali zabawę rytmiczno-muzyczną do piosenki „Pada śnieg”. Nie zabrakło także dowcipnych scenek o dziadkach i babciach oraz piosenek, życzeń i prezentów. Zarówno dla wnucząt, jak i ich najbliższych z całą pewnością była to lekcja pełna niezapomnianych przeżyć i wrażeń.

W kolejnym dniu świętowania swoich ukochanych dziadków i babcie gościli zerówkarze, którzy pod kierunkiem opiekunek: pań Joanny Pichety i Anny Piec przygotowali na tę szczególną okazję piękne piosenki, wiersze i tańce. Wszyscy doskonale wywiązali się z powierzonych im ról i zadań, o czym świadczyły gromkie brawa i podziękowania,  jakimi zostali nagrodzeni przez zaproszone babcie i dziadków. Dzieci wręczyły im także własnoręcznie wykonane upominki, wywołując wzruszenie tych niezwykle bliskim ich sercom gości.
           
 „Niech nam żyją wszystkie Babcie i Dziadkowie też…” to hasło, które przyświecało uroczystej akademii przygotowanej i zaprezentowanej 20 stycznia przez uczniów klas IIa i IIIb pod bacznym okiem wychowawczyń: pań Haliny Nygi i Wiesławy Zachariasz. Licznie zebranych seniorów ciepłymi słowami przywitała dyrektor szkoły w Strawczynie – pani Elżbieta Błaszczyk, życząc im przede wszystkim dużo zdrowia i pociechy ze swoich wnucząt. W czasie uroczystości dzieci miały okazję zaprezentować swoje nieprzeciętne umiejętności recytatorskie, wokalne, a nawet taneczne. Ich występ tak bardzo podobał się babciom i dziadkom, że w oczach niejednego spośród nich zakręciła się łezka wzruszenia bądź pojawił błysk dumy ze swej wnuczki albo wnusia. Przysłowiową kropkę nad i stanowił słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy 0.

            Szkoda, że Dzień Babci i Dziadka jest tylko raz w roku, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby robić miłe niespodzianki swoim najbliższym nie tylko od święta…

Magdalena Ciszek

GALERIA

Tanecznym krokiem zamknęli I semestr roku szkolnego 2016/2017

Czas płynie nieubłaganie szybko… Tak niedawno młodzież ZPO w Strawczynie bawiła się na andrzejkach, a już przyszedł czas końca semestru i tradycyjnej już zabawy choinkowej, która odbyła się 26 stycznia. W godzinach od 13.00 do 15.00 bawili się najmłodsi – uczniowie klas 0-III, potem na parkiet wyszli przedstawiciele klas IV-VI, a o 17.00 zastąpili ich gimnazjaliści, tańcząc niestrudzenie do 19.00. W trakcie zabawy Samorząd Uczniowski przewidział dla każdej grupy wiekowej atrakcje – wśród najmłodszych wyłoniono Królową i Króla Balu na podstawie wyników konkursu na najciekawszą maskę karnawałową, wykonaną ręcznie. Zaszczytne tytuły zdobyli Kinga Pańczyk i Bartosz Syska z klasy IIa. Przedstawiciele klas IV-VI wzięli natomiast udział w konkursie tanecznym, w którym zwyciężyła para doskonałych i niezmordowanych tancerzy z kl. IVa: Anastazja Kukulska i Daniel Lis. Oni też, podobne jak młodsza koleżanka i kolega, otrzymali pamiątkowy dyplom oraz szarfę z napisem: „Królowa Balu” i „Król Balu” . Spośród gimnazjalistów także wyłoniono najładniej tańczącą parę: Asię Pichetę i Miłosza Momota z kl. IIIb. Szarfy Króla i Królowej Balu nałożyli im zwycięzcy andrzejkowego konkursu tanecznego: Gabrysia Foks i Michał Wnuk. Pamiątkowe dyplomy i serdeczne gratulacje wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali z rąk dyrektor ZPO – pani Elżbiety Błaszczyk. Zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum bawili się wyśmienicie na tegorocznej, pełnej wrażeń , zabawie choinkowej. Szkoda,  że następna dopiero za rok…

Magdalena Ciszek

GALERIA

DZIEŃ KOBIET

8 marca w ZPO w Strawczynie, podobnie jak w innych szkołach, świętowany był  Dzień Kobiet. Z tej okazji uczniowie klasy III B gimnazjum, pod opieką księdza Damiana Wojdyły oraz panów Marcina Stolarskiego i Dariusza Hołdy, przygotowali krótki program artystyczny dla pań. Uroczystość rozpoczął Eryk Trzebiński rozważaniami na temat historii tego święta, następnie jego koledzy przybliżyli wszystkim pochodzenie i znaczenie wybranych imion żeńskich. Okazało się, że niektóre z nich kryją  w sobie wiele ciekawych sekretów. Reprezentant szkoły podstawowej Krzysiu Ciszek pięknie odczytał skierowany do wszystkich – tych młodszych i starszych -  pań tekst poetycki. Akademię umilił występ szkolnego chóru prowadzonego przez panią Agatę Bazalińską.            Oczywiście nie mogło zabraknąć pięknych życzeń, a miłym akcentem okazał się występ Kacpra Zajęckiego, który zagrał na akordeonie tradycyjne „Sto lat”. Na koniec przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Strawczynie wręczyli paniom dyrektor kwiaty. Dyrektor Elżbieta Błaszczyk w imieniu wszystkich pań podziękowała chłopcom za występ, życzenia i kwiaty, a także poprosiła, aby w tym szczególnym dniu pamiętali oni również o kobietach, które troszczą się o nich na co dzień – mamach, siostrach i babciach. 

Katarzyna Wąsowicz

 

GALERIA

            Projekt edukacyjny „Jesień”

10 marca 2017 r. w godzinach popołudniowych w Gimnazjum nr 1 w Strawczynie miała miejsce prezentacja będąca efektem pracy uczniów w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Jesień”. Przedstawiciele drugich klas pracowali w grupach od listopada, gromadząc materiały, współpracując ze sobą, aby w jak najciekawszy sposób przybliżyć zagadnienia związane z jesienią. Poszczególne grupy wylosowały przedmioty oraz opiekunów, pod których nadzorem realizowały swoje zadania. 10 marca przed zgromadzonymi rodzicami, nauczycielami oraz kolegami i koleżankami z innych grup projektowych uczniowie mieli okazję pochwalić się wynikami swojej pracy. A było na co popatrzeć! Całą uroczystość otwarła dyrektor placówki – pani Elżbieta Błaszczyk, serdecznie witając wszystkich przybyłych rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Jako pierwsza zaprezentowała się grupa pod kierunkiem pani. A. Stefańczyk. Uczniowie recytowali jesienne wiersze i śpiewali piosenki oraz odegrali romantyczną scenkę w języku angielskim. Nie zabrakło także ciekawostek związanych z tą porą roku. Następnie poważny, pełen refleksji nad zagadnieniem życia i śmierci nastrój, wprowadziła grupa kierowana przez księdza D. Wojdyłę. Prezentacji tej przyświecało hasło: „Przemijanie ma sens…”, którego słuszności uczniowie dowodzili w oparciu o Biblię i poezję ks. Jana Twardowskiego. Młodzi matematycy wspierani przez swą opiekunkę panią J. Niwińską- Fidor przekonywali z kolei, że z darów jesieni można wykonać bryły geometryczne oraz domina matematyczne. Opowiedzieli o przeprowadzonych w ramach projektu konkursach oraz zaprezentowali scenkę „W czasie deszczu dzieci się nudzą” unaoczniającą matematyczne sposoby na uczniowską nudę. O oświetleniu Ziemi oraz zjawiskach atmosferycznych związanych z jesienną porą roku opowiadali przedstawiciele grupy geograficznej, nad których pracą czuwała pani J. Rejowska. Jesienne inspiracje w literaturze polskiej odkryli natomiast młodzi poloniści wspierani przez panią M. Kołodziejczyk. Zaprezentowali oni piękne, typowo jesienne wiersze, jak np. „Deszcz jesienny” L. Staffa, fragmenty „Chłopów” W. Reymonta, a jedna z uczennic przepięknie zaśpiewała znany przebój Czesława Niemena „Wspomnienie” zaczynający się słowami: „Mimozami jesień się zaczyna…”. Grupa chemiczna pod kierunkiem pani M. Met przygotowała prezentację na temat barw jesiennych liści, której towarzyszyły eksperymenty ukazujące zmianę zabarwienia liści, kwiatów, a nawet płomienia ognia pod wpływem różnych substancji chemicznych. Młodzi historycy pod bacznym okiem pana K. Siwka w interesujący sposób opowiedzieli o przebiegu powstania listopadowego. Specjalnie na tę okazję przygotowali także makietę Belwederu. Zainspirowana jesiennymi owocami, a zwłaszcza spadającymi z drzew jabłkami, grupa fizyczna pod opieką pani A. Krzemińskiej przybliżyła wszystkim zagadnienia związane z osobą Isaaca Newtona i stworzoną przez niego teorią grawitacji. Młodzi biolodzy, kierując się sugestiami pana A. Czechowicza, poszukiwali (i znaleźli rzecz jasna!) odpowiedzi na wcale niełatwe pytania: „Dlaczego i po co liście zmieniają swoją barwę?”. Jako ostatnia zaprezentowała się grupa wychowania fizycznego, która przy  wsparciu pani M. Kozioł przekonywała, że najlepsze na jesienną nudę jest bieganie, uwalniające endorfiny, czyli hormony szczęścia. Uczniowie biorący udział w projekcie świetnie wywiązali się z powierzonych im zadań, przygotowali nawet dla widzów przepyszne i zdrowe jesienne przekąski, które także w okresie przedwiosennym smakują wyśmienicie. Na zakończenie uroczystości raz jeszcze głos zabrała dyrektor szkoły, dziękując młodzieży za interesujące prezentacje, a rodzicom za przybycie oraz zachęcając ich gorąco do jak najczęstszego uczestnictwa w szkolnych apelach, akademiach i konkursach.                                            

Magdalena Ciszek

GALERIA 1

GALERIA 2

 

UDZIAŁ W AKCJI "ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO"

Smacznie i zdrowo….. powitali wiosnę uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, którzy w ramach organizowanego przez WINIARY konkursu dla szkół pod tym właśnie hasłem: „Żyj smacznie i zdrowo”, 21 marca  przygotowali niecodzienną akcję. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich klas: od zerówki do III klasy gimnazjum. Uroczystość otwarła dyrektor ZPO – pani Elżbieta Błaszczyk, serdecznie witając wychowanków, zachęcając do zdrowej międzyklasowej rywalizacji i podkreślając, jak istotne znaczenie dla zdrowia mają odpowiednie odżywianie i aktywny tryb życia. Koordynatorką całej akcji była pani pedagog Joanna Bożęcka, wspierana przez opiekunki samorządu: panie D. Gaj i M. Ciszek oraz wszystkich wychowawców i nauczycieli. Tego dnia uczniowie niezwykle chętnie przyszli do szkoły, wiedząc, że zapowiada się on bardzo interesująco.
               Wiosna jest niewątpliwie najbardziej odpowiednim okresem, aby wprowadzić do naszych    jadłospisów trochę kolorów i witamin. Wiedzą o tym doskonale nawet uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej, którzy chętnie włączyli się do akcji organizowanej przez starszych kolegów. Najmłodsi uczniowie szkoły – dzieci z klas 0 - przygotowali dla starszych kolegów apel, w którym wcielając się w rolę warzyw i owoców, zaprezentowali smaczny i zdrowy jadłospis na cały dzień. Pół żartem, pół serio przypomnieli, jak ważne jest śniadanie, z czym najlepiej podać schab oraz czego nie jeść wieczorem, by uniknąć bólu brzucha. Nie zabrakło także przepięknych piosenek i humorystycznych scenek. Przy tej okazji rozstrzygnięte zostały dwa konkursy - jeden indywidualny na wykonanie plakatu „Żyj smacznie i zdrowo”, w którym I miejsce zdobył Paweł Wodecki, II – Nela Sękowska, a III – Gosia Wątor (wszyscy z klas 0). Drugi – klasowy - zorganizowany przez Samorząd Szkolny, wymagał wykonania plakatu prezentującego Panią Wiosnę. Przyznano w nim ex aequo dwa pierwsze miejsca: dla klas IIb i IIIb, drugie miejsce zajęła klasa IIa, a trzecie – IIIa. Dyrektor szkoły, pani Elżbieta Błaszczyk, wręczyła zwycięzcom pamiątkowe dyplomy oraz przekazała wyrazy uznania. Po występie uczniowie zerówek zamienili się rolami z  trzecioklasistami, którzy także na ten dzień przygotowali występ. Mali artyści chcieli przy okazji powitania wiosny, zachęcić wszystkich do czytania książek, w szczególności bajek i baśni. Pokazali, jaki smutny byłby świat bez krasnoludków, Baby-Jagi i w ogóle bez dziecięcej fantazji. Pani wicedyrektor Anna Balant, nauczyciel bibliotekarz Marianna Kurczyńska, panie Iwona Met i Katarzyna Wąsowicz zaprezentowały uczniom wiersze polskich poetów  o krasnoludkach. Na zakończenie tego radosnego dnia, korzystając ze sprzyjającej, wiosennej pogody uczniowie klas 0-III wybrali się wraz z wychowawcami na spacer, niosąc ze sobą Marzannę – symbol odchodzącej zimy.
                Uroczystość dla klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum prowadzili najstarsi uczniowie - z klasy IIIb. W ciekawy i przystępny sposób przypomnieli oni wszystkim zgromadzonym zasady zdrowego odżywiania się oraz zaprezentowali bardzo zabawne przedstawienie o Jasiu i Małgosi, którzy oduczyli złą czarownicę niewłaściwych nawyków żywieniowych, przygotowując dla niej smakowite i zdrowe przekąski. Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie przez wszystkie klasy apetycznie wyglądających potraw, przygotowanych oczywiście przez samych uczniów tylko i wyłącznie ze zdrowych produktów. Specjalnie w związku z realizowaną akcją „Żyj smacznie i zdrowo” szkołę w Strawczynie odwiedziły dwie jej absolwentki: Magda Rogula i Iwona Urbańczyk, które aktualnie uczą się w technikum gastronomicznym. Dziewczęta dla swoich młodszych koleżanek i kolegów przygotowały ciekawą prezentację multimedialną przybliżającą zagadnienia związane ze zdrową, zbilansowaną dietą i aktywnością fizyczna. Następnie przeprowadziły konkurs  sprawdzający wiedzę uczniów na temat racjonalnego odżywiania. Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie przez reprezentantów poszczególnych klas oryginalnych owocowych bądź warzywnych przebrań. Kreatywność uczniowska okazała się ogromna! Nic dziwnego więc, że nie zabrakło tu  smakowicie wyglądających balonowych winogron,  bibułowych marchewek, brokułów, sałaty, a nawet zielonego  groszku! Przy okazji uczniowie przedstawiali widowni informacje na temat wartości odżywczych prezentowanego owocu lub warzywa. Ogromnie przypadły wszystkim do gustu także wiersze związane z tematem przewodnim akcji ułożone przez  każdą klasę i   wygłoszone na forum szkoły. Po kilkunastominutowej przerwie na zdrowe śniadanie uczniowie zaprezentowali jeszcze przygotowane wcześniej w salach plakaty zachęcające do smacznego i zdrowego odżywiania się oraz obejrzeli na ten temat krótki film.  Jury, w którym zasiadali nieposiadający wychowawstwa nauczyciele, skrupulatnie oceniało poszczególne konkurencje konkursowe, ale i tak  miało niemały kłopot z wyłonieniem zwycięskich klas, gdyż wszystkie znakomicie wywiązały się z powierzonych im zadań. W szkole podstawowej I miejsce zajęli przedstawiciele V klasy, zaś w gimnazjum bezkonkurencyjni okazali się uczniowie klasy IIIb, którzy najaktywniej zaangażowali się w przygotowanie całej uroczystości i wykonanie poszczególnych zadań konkursowych Nadprogramowo zaśpiewali oni nawet piosenkę i przynieśli transparent z hasłem nawołującym do jedzenia warzyw i owoców. Wyróżnione klasy zostały oczywiście nagrodzone przez dyrektor szkoły – panią E. Błaszczyk pamiątkowymi dyplomami oraz  dodatkowymi „niepytkami”, czyli możliwością zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu jednego dnia przed zakończeniem trwającego roku szkolnego. Przy okazji wręczono także dyplomy klasom, które zajęły pierwsze miejsca w zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski szkolnym konkursie na najpiękniejszy plakat prezentujący Panią Wiosnę (I miejsce – kl. VIa, II miejsce – kl. VIb, III miejsce – kl. IVa). Ponadto na forum szkoły podziękowano i wręczono dyplomy wolontariuszkom, które w bieżącym roku aktywnie zaangażowały się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo że był to przecież tradycyjny Dzień Wagarowicza, pełni wrażeń uczniowie opuścili mury ZPO w Strawczynie dopiero po rozstrzygnięciu konkursów i zakończeniu całej akcji. Do głowy im nawet nie przyszło, by uciekać tego dnia ze szkoły…J

Magdalena Ciszek,
Katarzyna Wąsowicz

GALERIA 1

GALERIA 2

 

„Tu jest moje miejsce, mój dom…”- XX edycja gminnego konkursu
„Cudze chwalicie - swego nie znacie"

26 kwietnia w sali SCKiS przy Urzędzie Gminy w Strawczynie odbyła się dwudziesta, jubileuszowa edycja gminnego konkursu „Cudze chwalicie - swego nie znacie”, który w tym roku został objęty patronatem przez pana wójta Tadeusza Tkaczyka oraz prezesa     stowarzyszenia „Projekt Świętokrzyskie”, europosła, pana Bogdana Wentę. Koordynatorkami tego wydarzenia były nauczycielki Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, panie Joanna Niwińska-Fidor i Dorota Gaj, wspierane przez grono pedagogiczne. Konkurs zorganizowany został w budynki Urzędu Gminy w związku z prowadzonymi w ZPO w Strawczynie pracami budowlano-.remontowymi. Uroczystość otwarła dyrektor szkoły – pani Elżbieta Błaszczyk, serdecznie witając przybyłych gości: pana wójta Tadeusza Tkaczyka, kierownika Samorządowego Centrum Kultury i Sportu, pana Macieja Lewandowskiego, przewodniczącego Rady Gminy – pana Arkadiusza Wilczkowskiego, panią sołtys Monikę Jabłońską, dyrektorów szkół z terenu gminy, bohaterów reportaży nakręconych przez uczniów,  wszystkich uczestników konkursu, ich opiekunów oraz osoby zasiadające w komisjach konkursowych. W zmaganiach  wzięły udział trzyosobowe drużyny  (ubrane w koszulki od firmy „DOMET”) ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy: z Chełmiec, Korczyna, Niedźwiedzia, Oblęgorka, Promnika, Rudy Strawczyńskiej i Strawczyna. Całą uroczystość prowadzili, przygotowani do tej roli przez panią Magdalenę Ciszek, uczniowie III klasy Gimnazjum nr 1 w Strawczynie: Kinga Dula i Norbert Cisowski – w towarzystwie  dwóch uroczych hostess (koleżanek z klasy): Joasi Pichety i Sandry Czarneckiej -  którzy informowali uczestników, jakie zadania przed nimi stoją. Pierwszą konkurencją, rozstrzygniętą przez jury w składzie: pani Ewelina Wątor, pan Mateusz Wolski i pan Karol Wójcik były nagrane wcześniej przez wszystkie drużyny reportaże filmowe  opowiadające o życiu, pracy lub pasji interesującego człowieka z okręgu danej szkoły. Bohaterowie  reportaży: panowie  Tadeusz Tkaczyk, Grzegorz Gad, Wiesław Sochacz, Marcin Bernat  zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami ufundowanymi przez stowarzyszenie „Projekt Świętokrzyskie” i wręczonymi przez jego wiceprezes, panią Danutę Papaj. Następnie miała miejsce projekcja najciekawszych filmów. Miłym zaskoczeniem dla uczniów okazała się dodatkowa nagroda, którą obiecała pani Papaj – wycieczka do Brukseli. Nic dziwnego, że ta zupełnie niespodziewana informacja wywołała ogromny aplauz uczestników konkursu, oklaski i okrzyki radości. W ramach kolejnego etapu konkursu drużyny  odpowiadały na pytania ogólne o gminie (konkurencje „Pełnym zdaniem”, „Prawda/fałsz”, „Prawda, prawda i tylko prawda”), musiały także wykazać się świetną znajomością elementów świętokrzyskiego stroju ludowego, gdyż ich zadaniem było ubrać dwie papierowe sylwetki postaci  w takie właśnie stroje. Ponadto prezentowały posiadaną wiedzę na temat zabytków z terenu gminy. Po wylosowaniu konkretnego obiektu należało umiejscowić go  odpowiednio na mapie oraz przybliżyć w pięciu zdaniach informacje na jego temat. Elementy wykorzystywane przez drużyny w konkursie wiedzowym przygotowane zostały przez nauczycieli - wychowawców świetlicy w szkole w Strawczynie: panie Wiolettę Gołębiowską i Katarzynę Wąsowicz. Tę część konkursu oceniała komisja, w skład której weszli nauczyciele ze szkół z terenu gminy, a przewodniczyła jej pani Joanna Rejowska, nauczyciel przyrody i geografii w ZPO w Strawczynie. Aby dać nieco odetchnąć uczestnikom konkursu, między poszczególnymi konkurencjami mieli oni okazję wysłuchać tradycyjnych wiejskich przyśpiewek oraz piosenek i pieśni związanych z regionem w pięknym wykonaniu chóru uczniowskiego pod kierunkiem pani Agaty Bazalińskiej. Dużą atrakcją okazał się  także wykonany przez uczennice ze szkoły podstawowej w Strawczynie pod bacznym okiem pani Joanny Bożęckiej taniec - oberek z kujawiakiem. Uśmiech na twarzach uczestników konkursu oraz zaproszonych gości wywołała zabawna scenka prezentująca bohaterów książek Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza, którzy, według scenariusza, spotkali się w tym samym czasie na bezludnej wyspie. Nad grą młodych aktorów czuwała pani Agnieszka Stefańczyk. Podczas gdy jury liczyło punkty po ostatnim etapie konkursowych zmagań, prowadzący zaprosili na scenę dziewięć osób, które z zawiązanymi oczyma musiały wspólnie  ułożyć hasło: STRAWCZYN z  wyciętych ze styropianu liter. Jak się okazało, zadanie to wcale nie było proste. Część konkursową zakończyła recytacja tekstu piosenki śp. Grzegorza Wawrzeńczyka - muzyka, kompozytora, członka rockowego zespołu IRA, a wcześniej ludowego zespołu „Strawczynioki”, nauczyciela muzyki w strawczyńskiej szkole, który przegrał z chorobą 30 sierpnia 2012 r. – z której zaczerpnięte zostało hasło całej uroczystości „Tu jest moje miejsce, mój dom”. Później miała miejsce najprzyjemniejsza część, czyli wręczenie nagród oraz dyplomów, wykonanych przez panią Annę Krzemińską, zwycięskim drużynom. Pierwsze miejsce wywalczyły uczennice szkoły ze Strawczyna: Liwia Banaś-Zbróg, Karolina Berniker i Karolina Cerkowniak, przygotowane do konkursu przez pana Andrzeja Czechowicza. Drugie miejsce przypadło drużynie z Korczyna  w składzie: Gabriela Kowalska, Kinga Podstawka, Oliwia Kowalska, a trzecie uczennicom z Niedźwiedzia – Gabrieli Banaś, Oliwii Dudek i Oldze Wychowaniec. Nagrody dla zwycięskiej drużyny, ufundowane przez  panów Łukasza i Sławomira Detka – właścicieli przedsiębiorstwa „DOMET” z Promnika,  wręczył wójt Tadeusz Tkaczyk. Drużyny, które zajęły II i III miejsce, odebrały z rąk pani Pauliny Chudzik  nagrody ufundowane przez firmę „DEFRO”. Drobne upominki ufundowane przez SCKiS, firmę „DEFRO” oraz panią Monikę Jabłońską otrzymali wszyscy uczestnicy zmagań konkursowych. Także zaproszeni goście nie opuścili sali dawnego GOK-u z pustymi rękami – zabrali ze sobą oryginalne pamiątkowe róże, wykonane własnoręcznie przez panią Iwonę Met, nauczycielkę ZPO w Strawczynie. Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości od strony technicznej i audiowizualnej czuwał niezastąpiony pan Krzysztof Siwek, a o scenografię zadbali pani Ewelina Błaszczyk i  pan Aleksander Niwiński. Dyrektor szkoły, pani Elżbieta Błaszczyk, złożyła serdeczne podziękowania uczestnikom konkursu, ich opiekunom, zaproszonym gościom za uczestnictwo w uroczystości, osobom zaangażowanym w prace komisji konkursowych oraz nauczycielom ZPO w Strawczynie, którzy przyczynili się do organizacji tej wyjątkowej, jubileuszowej edycji „Cudze chwalicie – swego nie znacie”, gdyż była to ich praca zespołowa. Szczególne podziękowania pani dyrektor skierowała do sponsorów i fundatorów cennych nagród, którzy wykazali się ogromną hojnością i chęcią współpracy z organizatorami konkursu, sprawiając tym samym jego uczestnikom ogromną radość. Miły akcent, kończący całą uroczystość stanowił słodki poczęstunek ufundowany przez państwa Agnieszkę i Krzysztofa Zapałów – właścicieli cukierni „Angelina” oraz właścicieli zakładu handlowo-usługowego w Oblęgorze: państwa Marzenę i Wiesława Gawłów.

Magdalena Ciszek

GALERIA

GALERIA 2

 

WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO!

28 kwietnia w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie odbyła się uroczysta akademia z okazji  Święta Narodowego 3 Maja. Przygotowali ją uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem pań Agnieszki Stefańczyk i Joanny Rejowskiej. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Błaszczyk, przypominając, że mija już  226 rocznica uchwalenia pierwszej polskiej, a drugiej na świecie uchwały zasadniczej. Podkreśliła ponadto  konieczność upamiętniania tak ważnych w historii Polski wydarzeń. Aby uświadomić wszystkim zgromadzonym, jak wielkie znaczenie miał dla Polaków uchwalony w 1791 roku dokument, organizatorzy akademii przypomnieli swoim koleżankom i kolegom najważniejsze fakty związane z trudną historią naszego kraju oraz przybliżyli sylwetki twórców Konstytucji 3 Maja oraz jej główne zapisy. Dużą atrakcją dla oglądających była scenka, w której uczniowie ubrani w stroje z epoki unaocznili radosną chwilę ogłoszenia konstytucji. Występ uczniów, wzbogacony o wiersze o charakterze patriotycznym, urozmaicony został występami szkolnego chóru, który z dużym zaangażowaniem śpiewał związane z obchodzonym świętem pieśni: „Witaj, majowa jutrzenko!” czy „Polsko, kraju niepokorny”. Cały występ stanowił cenną dla młodzieży szkolnej lekcję historii. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor podziękowała organizatorom  i uczniom za jej przygotowanie. Korzystając z okazji, wręczyła także dyplomy i nagrody uczniom, którzy zajęli pierwsze miejsca w szkolnych konkursach grafiki komputerowej (Fabian Kukulski, Aleksandra Jarząbek) oraz „Strawczyn w tangramach” (Iga Kumańska, Aleksandra Jarząbek, Julia Ślęzak).

 

GALERIA