Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

W klasach I-VIII SP rodzice zakupują tylko podręczniki do religii

Wykaz  podręczników do nauki religii

Klasa

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Zerówka „Kocham dobrego Boga”.
Podręcznik do nauki religii dla dzieci 6 - letnich.
Jedność

Pierwsza

„Żyjemy w Bożym świecie”

Jedność

druga

„Idziemy do Jezusa”

Jedność

trzecia

„Jezus jest z nami”  + zeszyt ćwiczeń

Jedność

czwarta

„Miejsce pełne BOGActw”  + zeszyt ćwiczeń

Jedność

piąta

„Spotkania  uBOGAcające” + zeszyt ćwiczeń

Jedność

szósta

„Tajemnice BOGAtego życia” + zeszyt ćwiczeń

Jedność

siódma

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

Jedność

ósma "Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" Jedność