Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022

W klasach I-VIII SP rodzice zakupują tylko podręczniki do religii

Wykaz  podręczników do nauki religii

Klasa

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Zerówka We wrześniu ćwiczeniówkę zamówi katechetka  

Pierwsza

„Poznajemy Boży świat”. Podręcznik do religii.

Jedność

druga

„Idziemy do Jezusa”

Jedność

trzecia

„Jezus jest z nami”  + zeszyt ćwiczeń

Jedność

czwarta

„Miejsce pełne BOGActw”  + zeszyt ćwiczeń

Jedność

piąta

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy" katechizm + zeszyt ćwiczeń

Jedność

szósta

„Tajemnice BOGAtego życia” + zeszyt ćwiczeń

Jedność

siódma

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

Jedność

ósma "Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" Jedność