Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

W klasach I-VIII SP rodzice zakupują tylko podręczniki do religii

Wykaz  podręczników do nauki religii

Klasa

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Zerówka „TAK! Jezus mnie kocha”. Podręcznik do religii dla dziecka sześcioletniego. Wydawnictwo Jedność.
 
Jedność

Pierwsza

„Poznajemy Boży Świat”, Podręcznik do nauki religii dla klasy I szkoły podstawowej 
 

Jedność

druga

„ Odkrywam Królestwo Boże”, Podręcznik do nauki religii dla klasy II szkoły
 

Jedność

trzecia

„Jezus jest z nami”, Podręcznik do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej+ ćwiczeniówka
 

Jedność

czwarta

„Miejsce pełne BOGAactw”. Podręcznik do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej + ćwiczeniówka
 

Jedność

piąta

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” Podręcznik do nauki religii dla klasy V szkoły podstawowej + ćwiczeniówka
 

Jedność

szósta

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”. Podręcznik do nauki religii dla klasy VI szkoły podstawowej + ćwiczeniówka
 

Jedność

siódma

,,Błogosławieni, którzy szukają Jezusa’’ . Podręcznik do nauki religii dla klasy VII szkoły podstawowej.
 

Jedność

ósma „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi ”. Podręcznik do nauki religii dla klasy VIII szkoły podstawowej.
 
Jedność